Hyppää sisältöön
Media

10–17-vuotiaat voivat vaikuttaa lapsibudjetointiselvitykseen vastaamalla kyselyyn

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2022 9.53
Uutinen

Suomessa asuvilta 10–17-vuotiailta lapsilta ja nuorilta pyydetään mielipiteitä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rahankäytöstä. Kyselyyn voi vastata molemmilla kotimaisilla kielillä perjantaihin 20.5. klo 16 asti. Kysely on osa lapsibudjetoinnin hanketta.

Kyselyssä selvitetään myös vastaajien mielipiteitä tavoista, joilla päätetään, kuinka paljon ja mihin julkista rahaa käytetään. Kyselylomakkeella ei pyydetä vastaajan nimeä.  

Lastensuojelun Keskusliitto toteutti vuonna 2015 vastaavanlaisen kyselyn osana kansainvälistä selvityshanketta. Kyselystä julkaistiin Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä -raportti. Nyt toteutettava kysely pohjautuu tähän aiempaan kyselyyn, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Valtiovarainministeriöllä ja lapsistrategian virkakunnalla on oikeus käyttää kyselyn vastauksia. 

Mikä on lapsibudjetoinnin hanke?

Kysely kuuluu valtiovarainministeriön lapsibudjetoinnin hankkeeseen, jossa luodaan kuntiin ja hyvinvointialueille lapsibudjetoinnin toteutusmalleja. Hankkeen selvityshenkilöinä toimivat oululaiset Mika Penttilä ja Juha Aho. 

Lapsibudjetointi pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kunnan tai hyvinvointialueen talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan myös talous- ja toimintatietojen seurantaa sekä raportointia.

Lisätietoja:
Selvityshenkilö Mika Penttilä, Oulun kaupunki, puh. 044 703 9012, mika.penttila(at)ouka.fi  
Selvityshenkilö Juha Aho, Oulun kaupunki, puh. 040 595 5375, juha.aho(at)ouka.fi   
Erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, valtiovarainministeriö, puh. 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi  
Lapsistrategian asiantuntija Laura Kuusio, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 516 3352, laura.kuusio(at)gov.fi

Kunta-asiat Talouspolitiikka