Hyppää sisältöön
Media

Arviointineuvosto perhevapaiden uudistamista koskevasta lakiesityksestä: yritysvaikutusten arviointia tulisi vielä täsmentää.

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.5.2021 10.18
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Esitysluonnoksessa ehdotetaan perhevapaiden muuttamista niin, että äideillä ja isillä olisi jatkossa yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Lisäksi perhevapaat sisältäisivät vapaasti valittavan vanhempainvapaajakson. Molemmille vanhemmille maksettaisiin korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti. Kotihoidontuki jatkuisi nykymuotoisena.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa on kuvattu lakiesityksen vaikutukset varsin kattavasti. Määrällisiä vaikutusarvioita esitetään runsaasti ja vaikutuksia on myös havainnollistettu havainnollisin esimerkein. 

Esitysluonnoksen vaikutusarvioihin liittyvien laskelmien taustaoletuksia pitäisi kuitenkin vielä avata enemmän. Myös vaikutusarvioihin sisältyvää epävarmuutta tulisi kuvata tarkemmin. 

Yrityksille kohdistuvia vaikutuksia tulisi vielä tarkentaa pienten, keskisuurten ja suurten yritysten näkökulmasta, mutta myös eri ikäisten yritysten kannalta. Vanhempainvapaan pitäminen rasittaa erityisesti pieniä ja nuoria yrityksiä. 

Arviointineuvosto katsoo, että merkittävimpiä yhteiskunnallisia vaikutuksia tulisi vielä tarkentaa. Esimerkiksi tasa-arvovaikutuksista ja vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysasteeseen tulisi esittää myös määrällisiä arvioita.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.