Hyppää sisältöön
Media

Statsminister Marin deltar i toppmöten i Portugal

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.5.2021 12.31 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 14.43
Pressmeddelande 285/2021

Statsminister Sanna Marin deltar i toppmöten som ordnas i EU-ordförandelandet Portugal fredagen den 7 maj och lördagen den 8 maj. På torsdag kväll den 6 maj har statsminister Marin ett enskilt möte med Portugals premiärminister António Costa.

Fredagen den 7 maj ordnar Portugal ett socialt toppmöte i staden Porto. I mötet deltar förutom Europeiska rådets medlemmar också företrädare för arbetsmarknadsorganisationer på europeisk nivå. Diskussionerna förs till stora delar i workshoppar kring temana sysselsättning, utbildning och delaktighet.

Stats- och regeringscheferna samlas till en informell middag fredagen den 7 maj. Huvudteman för diskussionerna är EU:s gemensamma insatser under coronapandemin och relationen mellan EU och Indien.

Också det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar lördagen den 8 maj fokuserar på sociala frågor. Mötet ska anta en Portodeklaration, som betonar den sociala dimensionens centrala betydelse för återhämtningen efter coronapandemin, för den gröna och digitala omställningen och för anpassningen till förändringar i befolkningsstrukturen.

Lördagen den 8 maj hålls också ett möte mellan EU-ländernas och Indiens stats- och regeringschefer. Indiens premiärminister Narendra Modi deltar via videolänk på grund av det allvarliga coronaläget i Indien. Syftet med mötet är att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli