Hyppää sisältöön
Media

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen valtionavustushaku päättynyt – hakemusten arviointi meneillään

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 11.26
Tiedote
Kädet, jotka pitelevät kasvia

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman mukaisia kestävän kasvun tavoitteita. STM:n hallinnoima ensimmäinen valtionavustushaku päättyi helmikuussa.

STM vastaa kansallisesti toteutettavan ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Ohjelman ensimmäinen valtionavustushaku päättyi 18.2.2022, johon mennessä saatiin 24 hakemusta. Valtionavustusta haettiin kaikkien 22 hyvinvointialueen hankkeisiin. Lisäksi yhteisen hakemuksen jättivät sosiaalialan osaamiskeskukset. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, jolla oli erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (582/2017) annetun asetuksen perusteella mahdollista hakea rahoitusta, osallistui erillishakuun. Haettujen avustusten kokonaismäärä oli noin 54 miljoonaa euroa. 

Valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä vuodelle 2022 on yhteensä 47,5 miljoonaa euroa, josta tavoitteena on jakaa vähintään 28 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta. Ohjelman toinen valtionavustushaku vuosille 2023–2025 toteutetaan syksyllä 2022. 

THL:n ja STM:n asiantuntijat arvioivat parhaillaan hakemuksia. Hankekohtaiset arviointilausunnot valmistuvat huhtikuun alkuun mennessä ja valtionavustuspäätökset on tarkoitus lähettää hakijoille tiedoksi huhtikuun lopussa. Valtionavustusten tiedotustilaisuus järjestetään 26.4. klo 12.30-13.30 ja tästä viestitään tarkemmin myöhemmin.

Lue lisää: 

https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma
https://vm.fi/kestava-kasvu


Lisätietoja


Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 
p. 0295163012, kirsi.paasovaara(at)gov.fi 

Heli Parikka, asiantuntija
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 
p. 0295163165, heli.parikka(at)gov.fi

Sanna Hämäläinen, projektisihteeri
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA
p. 0295163523, sanna.hamalainen(at)gov.fi