Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallista palveluarkkitehtuuria koskeva lainsäädäntö vireillä
Digitalisoinnin toteutus etenee – hallituksen esitys sähköisen asioinnin tukipalveluista eduskuntaan

Finansministeriet
14.4.2016 13.58
Tiedote
Hallituksen kärkihanke.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Lain keskeinen tavoite on mahdollistaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri –ohjelmassa rakennettujen palvelujen laaja käyttö koko yhteiskunnassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.

- Suomessa otetaan iso harppaus kohti yhteistä digitaalista infrastruktuuria. Kansalaisten tarvitsemat digitaaliset palvelut kootaan yhteen palvelunäkymään, jossa voi yhdellä tunnistautumisella asioida eri tahojen kanssa. Sähköinen asiointitili mahdollistaa turvallisen viestintäkanavan esimerkiksi asiakasta koskevista päätöksistä tiedottamiseen. Toisen puolesta asioiminen puolestaan helpottaa sähköisten palveluiden käyttämistä muun muassa lasten huoltajille ja asiakkaidensa puolesta asioiville, sanoo julkisten palveluiden digitalisoimisesta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Laissa määritetään sähköisen asioinnin tukipalvelut ja annetaan ne vastuuviranomaisten lakisääteisiksi tehtäviksi. Valtion ja kuntien viranomaisille laki sisältää velvoitteen käyttää palveluita kaikessa sähköisen asiointipalvelujen tuotannossa. Laissa on valittu myös mahdollistava linja siihen, miten yritykset voivat hyödyntää rakennettavaa digitaalisten palveluiden infrastruktuuria.

- Lakiesityksellä sähköisen asioinnin tukipalveluista luodaan puitteet hallituksen tavoitteena oleville yhden luukun käyttäjälähtöisille digitaalisille palveluille, jotka nostavat tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tiedon liikkumista saumattomasti eri palveluntuottajien välillä avointen rajapintojen kautta helpotetaan. Tukipalvelut ovat mahdollisimman kattavasti myös muun kuin julkisen sektorin käytettävissä, toteaa ministeri Vehviläinen.

Esitys tukee hallituksen kärkihankkeena olevaa julkisten palveluiden digitalisoimista. Hallituksen esityksen valmistelussa on otettu huomioon alkuvuodesta linjatut julkishallinnon digitalisoinnin periaatteet (digisuomi.fi).

Ainutlaatuinen digitaalisten palveluiden infrastruktuuri

Kansallista palveluarkkitehtuuria koskevasta lainsäädännöstä tekee ainutlaatuisen se, että yhteisiä palveluja ei tehdä vain julkisen hallinnon sisäiseen käyttöön tai julkisten palvelun tarjoamiseen. Aitoa lisäarvoa asiakkaalle haetaan siitä, että riippumatta toimijasta palvelu tarjotaan yhtenäisillä tukipalveluilla ja samaan tietoon perustuen.

Kansalaisen palvelunäkymään tulevat saataville kaikki julkishallinnon palvelut. Jo nyt käyttäjien kokeiltavana on palvelunäkymän kehitysversio beta.suomi.fi. Viranomaisten lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat tuoda palvelutietonsa kaikkien saataville samaan paikkaan. Lukuisat eri elämän- ja yritysten tilanteisiin liittyvät oppaat antavat vinkkejä asioiden hoitamiseen. Lisäksi palveluun tunnistautunut käyttäjä pääsee katsomaan omia tietojaan eri rekistereistä ja voi ottaa vastaan viranomaisten viestejä ja herätteitä.

Kansallinen ratkaisu organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan helpottaa sähköistä asiointia toisen puolesta. Rakenteilla on sähköinen valtuusrekisteri, jonka tavoitteena on helpottaa asiointivaltuuksien myöntämistä ja valtuutusten tarkistamista. Tällä hetkellä valtuutukset on tehtävä paperilla ja jokaiselle viranomaiselle erikseen.

Ohjelman yhteydessä rakennetaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kansallinen palvelutietovaranto. Se yhdenmukaistaa julkisten palvelujen kuvaamisen käyttäjäystävällisessä muodossa ja kokoaa yhteen paikkaan kaikki julkiset palvelut. Palvelutietovarannosta tieto on jaettavissa useampaan kanavaan standardoidun rajapinnan kautta sen sijaan, että tiedot pitäisi päivittää jokaiseen kanavaan erikseen. Tällä ratkaisulla haetaan sekä kustannustehokkuutta että virheellisen tai puutteellisen tiedon minimointia. Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatiot palvelutietovarannon käyttöön ja mahdollistaa sen käytön myös yrityksille.

Kustannustehokkuutta tuo keskitetty sähköinen tunnistusratkaisu, joka korvaa aiemmat VETUMA- ja Tunnistus.fi -palvelut. Tähän liittyy myös keskitetty sopimushallinta ja rahoitus tämänhetkisen hajautetun mallin sijaan. Nykytilassa jokainen organisaatio tekee itse sopimuksen tunnistuspalveluja tarjoavien organisaatioiden eli pankkien ja operaattorien sekä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Uudessa mallissa sopimukset tehdään ja rahoitetaan keskitetysti, ja tehostetaan näin toimintaa. Myös verkkomaksamiseen julkisen hallinnon palveluissa tulee uusi ratkaisu.

Yksi tärkeä osa kansallista palveluarkkitehtuuria on saumaton tiedonsiirto eri organisaatioiden välillä. Tiedonsiirtoratkaisu on palveluväylä, joka perustuu Viron X-road -ratkaisuun. Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatiot liittymään palveluväylään ja mahdollistaa liittymisen myös yrityksille. Virossa vastaavaan arkkitehtuuriin perustuvat palvelut ovat vain julkisen sektorin käytössä.

Kehittäjäyhteisö, referenssiryhmät ja käyttäjäraati ovat olleet ratkaisujen kehittämisessä jatkuvasti mukana. Ratkaisuja kehitetään ohjelmassa avoimella lähdekoodilla, joka julkaistaan tuotantovaiheeseen siirryttäessä. Tavoitteena on mahdollistaa uuden liiketoiminnan rakentaminen lähdekoodin pohjalta.

Velvoitteiden lisäksi tarjolla myös tukea liittymiseen

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman puitteissa on tehty laajaa tuotteistamis- ja dokumentointityötä, joka helpottaa organisaatioiden liittymistä yhteiseen infrastruktuuriin. Jokaisesta niin sanotusta Suomi.fi-palvelusta on tarjolla palvelunkuvaus, käyttöönoton ohje ja tekninen aineisto. Nämä löytyvät nopeimmin osoitteesta liity.suomi.fi.
Valtiovarainministeriö myöntää lisäksi rahoitusta julkisen hallinnon organisaatioille palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Rahoitusta voi hakea vuoden 2016 loppuun saakka.

Lisätietoja

Tuomas Vanhanen
Erityisavustaja
[email protected], p. 0295 530216

Sami Kivivasara
yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos
>[email protected], p. 02955 30023

Maria Nikkilä
ohjelmapäällikkö
[email protected], 02955 30514

liity.suomi.fi
vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen
vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Finansministeriet Hallituksen esitys Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT