Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering

Finansministeriet
25.8.2016 13.50
Pressmeddelande

Regeringen understöder EU-kommissionens förslag om bekämpning av terrorfinansiering. Kommissionen föreslår bland annat centraliserade system med vilkas hjälp myndigheterna får information om innehavare av bank- och betalkonton.

EU-kommissionen utfärdade den 5 juli ett lagstiftningsförslag till ändring av penningtvättdirektivet. Förslaget motiverades delvis av de s.k. Panama-pappren som uppdagade behovet av att bekämpa missbruk av skrivbordsföretag.

Regeringen understöder direktivförslaget på allmän nivå samt dess målsättningar att bekämpa terrorfinansiering och att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheterna.  

Regeringen understöder regleringen av virtuella valutor

Medlemsländerna borde enligt förslaget grunda ett system ur vilket framför allt centralerna för utredning av penningtvätt skulle få information om innehavarna av bank- och betalkonton. Det är enligt regeringen viktigt att informationssökningssystemet och ett skilt centraliserat register finns som alternativ. Direktivet bör dessutom garantera skyddet av personuppgifter på ett tillräckligt sätt.

Regeringen understöder förslaget enligt vilket bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt även skulle omfatta växling av virtuella valutor och tillhandahållare av plånbokstjänster. Dessa serviceleverantörer ska enligt förslaget identifiera kunden, följa upp kundförhållandet och rapportera om misstänksamma transaktioner. Det är enligt regeringen dock viktigt att utvecklingen av nya betalningssätt inte begränsas i onödan genom ny reglering.

Svårt att övervaka förbudet av Prepaid-kort vid nätbetalning

Kommissionen föreslår nya begränsningar för anonyma och förhandsladdade digitala betalningsinstrument, såsom prepaid-kort. Det ska enligt förslaget inte längre vara möjligt att betala med dem på nätet. Detta förbud kan enligt regeringen vara svårt att förverkliga.

En försäljare behöver i dagsläget inte identifiera upphandlare av dessa slags betalningsinstrument ifall betalningsinstrumentet inte kan omladdas, och om det digitala penningbeloppet är högst 250 euro. Kommissionen föreslår 150 euro som en ny gräns. Regeringen understöder förslaget.

Effektiviseringen av informationsutväxling understöds

Regeringen understöder kommissionens målsättning om att öka öppenheten hos företagens ägar- och förmånstagaruppgifter och att effektivisera utbytet av denna information. Information som registrerats i ett medlemsland borde enligt förslaget kunna utväxlas via en centraliserad EU-plattform. Dessutom ska öppenheten i fråga om personer som styr skrivbordsbolag effektiviseras.

Regeringen översände den 25 augusti en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Kommissionen främjar skattemyndigheternas tillgång till information

Kommissionen utfärdade samtidigt ett förslag om ändringar till direktivet om skattemyndigheternas ömsesidiga samarbete. Syftet med ändringarna är enligt kommissionen att främja myndigheternas tillgång till information. Kommissionen meddelade dessutom om tilläggsåtgärder i syfte att öka öppenheten samt att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt. Regeringen tar ställning till dessa frågor vid ett senare tillfälle.

U-skrivelse om bekämpningen av finansiering av terrorism

Kampen mot finansiering av terrorism effektiviseras (nyhet 5.7.)

Kommissionens pressmeddelande om bekämpning av terrorfinansiering och skatteflykt

Förfrågningar:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Minna Upola, konsultativ tjänsteman, (skatteärenden), tfn 02955 30337, minna.upola(at)vm.fi