Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tjänsten Kuntatietoluotsi till stöd för reformen av kommunernas och samkommunernas ekonomirapportering

Finansministeriet
2.11.2017 10.58
Nyhet

Rapporteringen om kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter automatiseras 2020. Kommunerna och samkommunerna ska förbereda sig på reformen redan på förhand. Som stöd för förändringen har man utvecklat tjänsten Kuntatietoluotsi som en del av Suomidigi.fi.

Ändring 2.11 kl. 15.15: Statskontorets tjänst kallas den kommun- och landskapsekonomiska datatjänsten.

I fortsättningen rapporteras de ekonomiska uppgifterna automatiskt

I och med reformen av ekonomirapporteringen kan kommunerna producera, bearbeta och distribuera sina ekonomiska uppgifter på ett effektivare sätt. Dessutom blir det lättare att få tillgång till uppgifterna i beslutsfattandet och att jämföra uppgifterna. År 2020 rapporteras de ekonomiska uppgifterna automatiskt i Statskontorets kommun- och landskapsekonomiska datatjänst.

Samtidigt tas Statistikcentralens nuvarande uppgiftsklassificeringar ur bruk. I stället övergår man till kommunernas och samkommunernas tjänsteklassificering. Samtidigt införs det nya XBRL-kodsystemet för rapporteringen, kontoplanerna förenhetligas och kostnadsberäkningsmetoden ändras i enlighet med JHS-rekommendationerna. Närmare information om vad förändringen innebär finns i tjänsten Kuntatietoluotsi.

Kuntatietoluotsi som hjälp vid förändringen – kommentarer om webbplatsen behövs

I och med reformen får alla kommuner tillgång till tydliga anvisningar, enhetliga modeller, verksamhetssätt och definitioner för att automatiskt producera ekonomirapporter. Dessa sammanställs i den nya tjänsten Kuntatietoluotsi på Suomidigi.fi.

Kuntatietoluotsi hjälper kommunerna och samkommunerna att förebereda sig på reformen och att vid rätt tidpunkt genomföra de åtgärder som reformen förutsätter. Tjänsten innehåller nyttig information om reformen, konkreta anvisningar och material.

Till stöd för den fortsatta utvecklingen av Kuntatietoluotsi ber vi nu om respons på tjänsten, så att den ska betjäna kommunerna och samkommunerna på bästa möjliga sätt.

Du kan också delta:

Information om reformen fås också på Kommuninformationsprogrammets förändringsseminarier och i utbildningsprogrammet för automatisk ekonomirapportering. De följande utbildningsdagarna är i Uleåborg den 14 november och i Helsingfors den 30 november.

Ytterligare information

Niina Huotari, specialsakkunnig, niina.huotari(at)vm.fi, tfn 0295 530 164

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kommunärenden Kuntatieto-ohjelma Offentliga förvaltningens ICT