Hyppää sisältöön
Media

Senaatti-konsernin ensimmäinen toimintavuosi oli menestyksekäs – valtioneuvosto vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen

puolustusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 13.42
Tiedote

Senaatti-konserniin kuuluvat Senaatti-kiinteistöt, sen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt ja 14 tytärosakeyhtiötä. Senaatti-konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 801,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 45,6 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto oli vuonna 2021 542,5 miljoonaa euroa ja tulos 38,3 miljoonaa euroa. Puolustuskiinteistöjen liikevaihto oli 272 miljoonaa euroa ja tulos 2,7 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021 oli uudistetun liikelaitoskonsernin ensimmäinen toimintavuosi

Puolustusvoimien ja sen strategisten kumppaneiden toimitilojen hallinta, ylläpito ja kehittäminen keskitettiin vuoden 2021 alusta Puolustuskiinteistöille. Toiminta on vakiintunut vuoden 2021 aikana. Keskittäminen on mahdollistanut kiinteistöjen elinkaaren tehokkaan hallinnan, ylläpidon suunnittelun ja toteutuksen sekä toimitilajohtamisen vahvemman tukemisen. Lisäksi resurssien käyttö on tehostunut.

”Kokonaisuutena uudistus ja toiminnan käynnistäminen ovat onnistuneet erinomaisesti. Tästä kertoo esimerkiksi se, että ensimmäiselle vuodelle asetettu säästötavoite tilakustannuksille ylittyi selvästi. Haluan kiittää liikelaitosten koko henkilöstöä hyvin tehdystä työstä”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Puolustuskiinteistöt-uudistuksen onnistunut toteutus näkyy asiakkailta saadussa palautteessa sekä vuosittaisessa asiakastutkimuksessa. Vuoden 2021 lopulla tehdyn tutkimuksen mukaan Senaatti-konsernin asiakkaista 75 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä konsernin palveluihin. 

 ”Uudistus on sujuvoittanut toimintaa puolustushallinnon kannalta. Tämä on osoittautunut ajankohtaisessa turvallisuustilanteessa tärkeäksi. Kiinteistöt ovat osa puolustusjärjestelmää ja Puolustuskiinteistöt on hienosti kasvamassa rooliinsa Puolustusvoimien kumppanina”, puolustusministeri Antti Kaikkonen toteaa.

Vuoden 2021 aikana Senaatti-konserni otti käyttöön uudistukseen liittyvät uudet toimintamallit ja käytännöt. Esimerkiksi vastuullisuustoimintaa tehdään koko liikelaitoskonsernilaajuisesti. Puolustuskiinteistöjen Ympäristöpalvelut-yksikön palvelu laajeni koko konsernin laajuiseksi ja palvelun tarjoaminen muille valtion toimijoille käynnistyi yhteistyöllä Rajavartiolaitoksen kanssa. Myös valmiuden ja turvallisuuden resurssien ja osaamisen vahvistuminen Puolustuskiinteistöjen perustamisen myötä hyödyttää koko konsernia.

Tilaprojektit tuottivat säästöjä

Vuonna 2021 toteutettiin yhteensä 256 tilaprojektia. Senaatti-konserni onnistui yhdessä asiakkaiden kanssa sopimaan 11,3 miljoonan euron vuositason säästöistä tilakustannuksiin. Vuodelle 2021 asetettu 7 miljoonan euron säästötavoite ylittyi selvästi.

Valtioneuvosto hyväksyi valtion uuden toimitilastrategian sekä kiinteistöstrategian vuoden 2021 lopussa. Senaatti-konsernissa laadittiin uudet strategiat, joilla valtion linjauksia viedään käytäntöön yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi konserni laati hiilineutraalisuustavoitteiden toteuttamiseksi suunnitelmat, joiden kautta mahdollistetaan hiilineutraalit toimitilat valtionhallinnolle vuoteen 2035 mennessä. Konsernin tavoitteena on olla edelläkävijä kiinteistöalan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Senaatti-kiinteistöt toimii valtion tilanhankintayksikkönä, jonka kautta tiloja voidaan vuokrata joko valtion tai ulkopuolisen vuokranantajan tiloista. Puolustuskiinteistöt toimii tilanhankintayksikkönä Puolustusvoimille. Valtioneuvosto vahvisti Senaatti-konsernin tilinpäätöksen 31. maaliskuuta. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)gov.fi
Ympäristöneuvos Sara Kajander, puolustusministeriö, puh. 0295 140 080, sara.kajander(at)gov.fi