Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Valmisteverotuslain, tupakkaverolain, alkoholiverolain ja sähköverolain muutosesitykset lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 11.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja neljästä valmisteverotukseen liittyvästä hallituksen esityksen luonnoksesta.

Valmisteverotuslaki 

Valmisteverotuslakiin tehtäisiin muutokset, jotka ovat välttämättömiä valmisteverotusdirektiivin panemiseksi täytäntöön. Muutokset ovat teknisluonteisia ja koskevat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden (alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteet) jäsenvaltioiden välisiä siirto- ja valvontamenettelyjä.

Valmisteverotuslain muutoksia koskevat lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 20.8.2021.

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 0295 530 248, krista.sinisalo(at)vm.fi
(tavoitettavissa 9.8. lähtien)

Tutustu valmisteverotuslakia koskeviin lausuntomateriaaleihin

Tupakkaverolaki

Tupakkaveroa ehdotetaan korotettavaksi hallitusohjelman mukaisesti. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2022 alusta, toinen heinäkuun 2022 alusta, kolmas vuoden 2023 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2023 alusta. Lisäksi kuumennettavat tupakkatuotteet lisättäisiin lain piiriin.

Tupakkaverolain muutoksia koskevat lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 23.8.2021.

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, puh. 0295 530 384, veli.auvinen(at)vm.fi
(tavoitettavissa ajalla 2.–23.8)

Tutustu tupakkaverolakia koskeviin lausuntomateriaaleihin

Alkoholiverolaki

Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muutoksella pantaisiin täytäntöön alkoholin rakennedirektiivin muutokset. Muun muassa oluen alennetun verotason rajaa nostettaisiin nykyisestä 2,8 tilavuusprosentista 3,5 tilavuusprosenttiin etyylialkoholia. 

Alkoholiverolain muutoksia koskevat lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 20.8.2021.

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies(at)vm.fi
(tavoitettavissa ajalla 5.–9.7. ja 2.–20.8.)

Tutustu alkoholiverolakia koskeviin lausuntomateriaaleihin

Sähköverolaki

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtäisiin muutokset, joilla otettaisiin käyttöön polttoturpeen verotuksen lattiahintamekanismi sekä laajennettaisiin polttoturpeen verottoman käytön soveltamisalaa nykyisestä vuosina 2022–2029. Lisäksi turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös verottoman käytön rajan alittavia voimalaitoksia ja lämpökeskuksia.

Sähköverolain muutoksia koskevat lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 23.8.2021.

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, puh. 0295 530 384, veli.auvinen(at)vm.fi
(tavoitettavissa ajalla 2.–23.8.)

Tutustu sähköverolakia koskeviin lausuntomateriaaleihin