Hyppää sisältöön
Media

EU-kokoukset
Valtiovarainministerit pääsivät sopuun hiilirajamekanismista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2022 9.57
Tiedote
Annika Saarikko Ecofinissä keskustelemassa komissaari Margrethe Vestagerin kanssa.

EU-maiden valtiovarainministerit pääsivät tiistaina 15. maaliskuuta talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin) sopuun hiilirajamekanismin perustamisesta. Brysselissä järjestetyssä kokouksessa Suomea edusti valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Hiilirajamekanismi ehkäisee päästöjen kasvua myös EU:n ulkopuolella

Neuvoston kokouksessa saavutettiin yleisnäkemys Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston ja Euroopan parlamentin asetukseksi hiilirajamekanismista (CBAM). Hiilirajamekanismi on osa Euroopan komission viime heinäkuussa esittämää ilmastopoliittista 55-valmiuspakettia, jonka avulla to-teutetaan EU:n ilmastolaissa asetettuja tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää EU:n muuttumista hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2050 mennessä.

Hiilirajamekanismin tarkoituksena on ehkäistä niin sanottua hiilivuotoa eli tuotannon siirtymistä EU:n ulkopuolelle matalamman ympäristösääntelyn maihin, kun ilmastotoimien tasoa EU:ssa nostetaan. Sen on myös tarkoitus edistää hiilen hinnoittelun yleistymistä ja ilmastotoimien vahvistumista kolmansissa valtioissa sekä täydentää EU:n olemassa olevia hiilen hinnoittelupolitiikoita, erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmää.

Hiilirajamekanismilla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan samanlainen maksu kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupassa. Mekanismi koskisi viittä tuoteryhmää eli sementtiä, terästä ja rautaa, alumiinia, lannoitteita ja sähköä. Mekanismin suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on täysi yhteensopivuus Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen ja muiden EU:n kansainvälisten sitoumusten kanssa. Hiilirajamekanismin on tarkoitus myös olla yksi EU:n kolmesta uudesta omasta varasta, joista Euroopan komissio antoi erillisen ehdotuksen 22.12.2021.

Kokouksessa hyväksytty asetusehdotus sisältää muutoksia alkuperäiseen heinäkuussa 2021 annettuun asetusehdotukseen. Keskeisimmät muutokset koskevat mekanismin hallintomallia, jonka osalta viranomaistehtäviä on siirretty jäsenvaltiotasolta EU-tasolle.

Asetusehdotuksen ensimmäiseen toimeenpanovaiheeseen liittyvät toimeenpanovalmistelut tulee saattaa valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä, sillä asetuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Ilari Valjus, ilari.valjus(at)gov.fi, puh. +358 295 530 093


Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Annika Saarikko Rahoitusmarkkinat Talousnäkymät Talouspolitiikka