Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna nådde en överenskommelse om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2022 9.57
Pressmeddelande
Minister Saarikko och kommissionär Margrethe Vestager diskuterar i Ecofin i Bryssel.

EU-ländernas finansministrar nådde tisdagen den 15 mars en överenskommelse i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) om att inrätta en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Finansminister Annika Saarikko representerade Finland vid mötet i Bryssel.

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid förebygger en ökning av utsläppen även utanför EU

Vid rådets möte nåddes en politisk överenskommelse om Europeiska kommissionens förslag till rådets och Europaparlamentets förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM). Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid är en del av det klimatpolitiska 55 %-paket som Europeiska kommissionen lade fram i juli i fjol och med hjälp av vilket man fullbordar de mål att minska växthusgasutsläppen och främja EU:s övergång till ett klimatneutralt samhälle före 2050. 

Syftet med gränsjusteringsmekanism för koldioxid är att förebygga s.k. koldioxidläckage, dvs. att produktionen förflyttas bort från EU till länder med lägre miljölagstiftning då nivån på klimatåtgärderna inom EU höjs. Avsikten är också att främja allmän prissättning av kol och starkare klimatåtgärder i tredjeländer samt att komplettera EU:s befintliga regler för prissättning av kol, i synnerhet EU:s utsläppshandelssystem. 

Genom gränsjusteringsmekanismen för koldioxid införs en likadan avgift för vissa produkter från länder utanför EU som för motsvarande produkter som tillverkas inom EU i EU:s utsläppshandel. Mekanismen ska gälla fem produktgrupper, dvs. cement, stål och järn, aluminium, gödselmedel och el. Den centrala utgångspunkten för planeringen av mekanismen är full kompatibilitet med Världshandelsorganisationen WTO:s regler och EU:s övriga internationella åtaganden. Avsikten är också att gränsjusteringsmekanismen för koldioxid ska vara en av EU:s tre nya egna medel, om vilka Europeiska kommissionen lade fram ett separat förslag den 22 december 2010. 

Det förslag till förordning som antogs vid mötet innehåller ändringar i det ursprungliga förslaget till förordning som lades fram i juli 2021. De viktigaste ändringarna gäller mekanismens förvaltningsmodell, där myndighetsuppgifterna har överförts från medlemsstatsnivå till EU-nivå.  

De förberedelser som hänför sig till den första genomförandefasen av förordningsförslaget ska slutföras före utgången av 2022, eftersom förordningen avses träda i kraft vid ingången av 2023. 

 

Mer information:

Ilari Valjus, specialsakkunnig, ilari.valjus (at) gov.fi, tfn +358 295 530 093
 

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken