Hyppää sisältöön
Media

Finansministrarnas klimatkoalition presenterade sin verksamhetsplan vid FN:s klimatmöte

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2019 19.00
Pressmeddelande

Finansministrarnas samarbete i syfte att dämpa klimatförändringen tog ett steg framåt då klimatkoalitionen presenterade sin verksamhetsplan vid FN:s klimatmöte i Madrid den 9 december.

Finansministrarnas klimatkoalition deltog i FN:s klimatmöte för första gången. Finansminister Mika Lintilä och Chiles finansminister Ignacio Briones Rojas är ordföranden för koalitionen. Statssekreterare Kimmo Tiilikainen representerade Finland vid mötet i Madrid.

”Med hjälp av koalitionen kan vi skapa kompetens, samarbetskanaler och söka nya, välfungerande genomförbara lösningar. Det är speciellt viktigt att vi ser till att övergången till en kolneutral ekonomi sker så kostnadseffektivt som möjligt och att vi samtidigt i så stor omfattning som möjligt tar i beaktande konsekvenserna för ekonomin och samhället. Nästa steg är att vi inleder diskussionerna om riktiga politikfrågor”, säger finansminister Mika Lintilä.

Koalitionens mål är att se till att klimatförändringen beaktas i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Finansministrarna godkände sin handlingsplan i Washington den 19 oktober. Handlingsplanen omfattar tre huvudsakliga områden:

  • Prissättningen av kolutsläppen
  • Större genomslag för klimataspekterna i den ekonomiska politiken
  • Den privata finansieringens roll för dämpningen av och anpassningen till klimatförändringen

Finansministrarnas klimatkoalition grundades i april i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har 51 medlemsländer som förbundit sig till Helsingfors-principerna. Medlemsländerna gör anspråk på ca 30 procent av världens bruttonationalprodukt och ca 18 procent av världens växthusgasutsläpp.

Ministrarna träffas nästa gång i Washington i april. Vid mötet i april kommer man att behandla prissättningen av kol, dvs. utsläppshandelssystemen, kolskatter och stöd för fossila bränslen.

Handlingsplanen (Santiago Action Plan, på engelska)

Koalitionsfinansministrarnas deklaration (på engelska)

Bakgrundsinformation om klimatkoalitionen (på engelska)

Helsingfors-principerna (på engelska)

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi (klimatfrågor och Grekland)
Eeli Jaakkola, finansexpert, tfn 02955 30160, eeli.jaakkola(at)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 347 2661, niina.nurkkala(at)vm.fi

Finanspolitiken Mika Lintilä