Hyppää sisältöön
Media

Finansministrarna diskuterar ekonomiska situationen i EU och utmaningarna för den ekonomiska politiken

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2020 10.03 | Publicerad på svenska 30.11.2020 kl. 17.44
Pressmeddelande

EU-ländernas finansministrar diskuterar det aktuella ekonomiska läget vid en inofficiell videokonferens tisdagen den 1 december. Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland vid mötet.

Vid finansministrarnas inofficiella videokonferens presenterar kommissionen höstens ekonomiska prognoser och rekommendationer om euroområdets ekonomiska politik.

Ministrarna ska också diskutera administrativt samarbete inom beskattningen, bankunionen, kapitalmarknadsunionen, den europeiska planeringsterminen 2021, internationella skuldlättnader i synnerhet för de afrikanska länderna och internationella skattefrågor.

Alla mötesteman (rådets webbplats uppdateras efter mötet)

Eurogruppen sammanträder till en videokonferens måndag den 30 november.

Teman för mötet är bland annat

  • diskussion med Internationella valutafonden IMF om det ekonomiska läget 
  • kommissionens bedömningar av de preliminära budgetplanerna för euroländerna
  • ett gemensamt europeiskt insättningsgarantisystem
  • stärkande av bankunionen
  • eformering av fördraget om Europeiska stabilitetsmekanismen och ett eventuellt tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 029 5 530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.