Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: selvityshenkilöiden toimenpide-ehdotukset ja suositukset otettava Kittilässä vakavasti

Valtiovarainministeriö 27.2.2018 16.02
Tiedote

Valtiovarainministeriö käynnisti Kittilän kunnan kuulemismenettelyn kuntalain mukaisesti loppuvuodesta 2017. Ministeriö katsoi tuolloin, että Kittilän kunnan hallinto ja toiminta ovat poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, joista kunta ei omin toimenpitein ole kyennyt selviytymään. Tammikuussa 2018 työnsä aloittanut ministeriön asettama selvitysryhmä luovutti toimenpide-ehdotuksia sisältävän esityksensä Kittilän kunnalle tänään.

"Kiitän selvitysryhmän jäseniä, kaupunkineuvos, hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokkoa, ylituomari, varatuomari Liisa Talvitietä ja hallintojohtaja, varatuomari Irma Niemistä vaativasta työstä.

Olen tutustunut selvitysryhmän tiistaina 27.2. julkistamiin toimenpide-ehdotuksiin ja pidän niitä asianmukaisina. Selvitysryhmä kiinnittää työssään huomiota sekä Kittilän kunnan päätöksenteon eri ongelmakohtiin, että työyhteisön hyvinvointiin.

Selvitys osoittaa, että Kittilän kunta on poikkeuksellisessa hallinnollisessa kriisissä. Pidän välttämättömänä, että selvityshenkilöiden toimenpide-ehdotukset ja suositukset otetaan kunnassa vakavasti.

Käsitykseni mukaan selvitysryhmän esitykset muodostavat polun, jolla päätöksenteon uskottavuus voidaan palauttaa. Päätöksenteon uskottavuuden ja luottamuksen takaisin rakentaminen edellyttää pitkäaikaista sitoutumista sekä luottamushenkilöiltä että viranhaltijaorganisaatiolta.

Toivon, että Kittilän päättäjät syventyvät selvitykseen huolella ja ovat valmiita toimimaan selvitysryhmän esittämällä tavalla. Kunnallishallinnon uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa sekä Kittilässä että kaikissa Suomen kunnissa päätöksenteon lainmukaisuuteen.

Selvitysryhmän toimenpide-ehdotusten käsittely kuuluu nyt Kittilän kunnalle. Valtiovarainministeriö ei ota tässä vaiheessa kantaa ministeriön mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin."

Anu Vehviläinen

Kunta- ja uudistusministeri

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 0295 530 079, auli.valli-lintu(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, puh. 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden, puh. 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Kunta-asiat