Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen: utredningspersonernas åtgärdsförslag och rekommendationer måste tas på allvar i Kittilä

Finansministeriet
27.2.2018 16.02 | Publicerad på svenska 27.2.2018 kl. 16.20
Pressmeddelande

Finansministeriet inledde i slutet av 2017 ett samrådsförfarande med Kittilä kommun i enlighet med kommunallagen. Ministeriet ansåg då att Kittilä kommuns förvaltning och verksamhet befann sig i exceptionellt stora svårigheter som kommunen inte på egen hand har lyckats ta sig ur. Ministeriet har tillsatt en utredningsgrupp som inledde sitt arbete i januari 2018. Utredningsgruppen överlät idag sin utredning med åtgärdsförslag till Kittilä kommun.

"Jag tackar medlemmarna i Kittilä utredningsgrupp, stadsrådet och förvaltningsmagistern Antti Rantakokko, överdomaren och vicehäradshövdingen Liisa Talvitie och förvaltningsdirektören och vicehäradshövdingen Irma Nieminen för det krävande arbetet.

Jag har bekantat mig med åtgärdsförslagen som utredningsgruppen offentliggjorde tisdagen den 27 februari, och jag anser att de är befogade. I sitt arbete uppmärksammar utredningsgruppen dels olika problem i beslutsfattandet i Kittilä kommun, dels välbefinnandet i arbetet i kommunen som arbetsplats.

Utredningen visar att Kittilä kommun befinner sig i en exceptionell administrativ kris. Jag anser att det är nödvändigt att utredningspersonernas åtgärdsförslag och rekommendationer tas på allvar i kommunen.

Enligt min uppfattning bildar utredningsgruppens förslag en första etapp på vägen mot en ny trovärdighet i beslutsfattandet. För att trovärdigheten i beslutsfattandet och förtroendet överlag ska kunna återställas krävs ett långsiktigt åtagande både av de förtroendevalda och av tjänsteinnehavarorganisationen.

Jag hoppas att beslutsfattarna i Kittilä bekantar sig ordentligt med utredningen och att de är redo att handla på det sätt utredningsgruppen föreslår. Med tanke på kommunförvaltningens trovärdighet är det viktigt att medborgarna kan lita på beslutsfattandets laglighet. Detta gäller såväl i Kittilä som i alla Finlands kommuner.

Det är nu upp till Kittilä kommun att ta sig an utredningsgruppens åtgärdsförslag. Finansministeriet tar i detta skede inte ställning till eventuella fortsatta åtgärder från ministeriets sida."

Anu Vehviläinen

Kommun- och reformminister 

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079, auli.valli-lintu(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Matias Hilden, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden