FI SV

Tietoturvallisuus mahdollistaa sujuvan arjen

Valtiovarainministeriö 27.12.2016 9.11
Uutinen
Tietoturvallisuus mahdollistaa sujuvan arjen

Valtiovarainministeriön asettama valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toteutti syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa VAHTI-tietoturvabarometrin. Julkisen hallinnon organisaatioiden henkilöstölle ja johdolle suunnattu barometri antaa tietoa digitaalisen turvallisuuden kehittämiskohteista.

- Tietoturvabarometrin johtopäätöksissä korostuu laaja-alaisen ohjeistamisen, koulutuksen ja säännöllisen tiedottamisen tärkeys. Kiinnittämällä näihin jatkossa entistä enemmän huomiota voimme parantaa tietoturvallisuuden kaikkia osa-alueita. Digitaalisen turvallisuuden jatkuva kehittäminen on aivan olennaista, jotta voimme varmistaa sujuvat edellytykset digitalisoituvassa arjessa toimimiselle, sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Päätelaitteilla työskentely koetaan julkishallinnossa turvalliseksi

Lähes kaikki vastaajat (96,4 %) kokivat olonsa joko hyvin turvalliseksi tai melko turvalliseksi päätelaitteilla työskennellessään. Samoin huolestuneisuus eri tietoturvallisuusuhkiin liittyen oli vähäistä.

Tietoturva on keskeinen työnteon mahdollistaja

Vastaajista noin 93 prosenttia piti tietoturvallisuutta keskeisenä työnteon mahdollistajana.  Lisäksi valtaosa vastaajista (96,2 %) piti tietoturvallisuuden toteuttamista organisaatiossaan vähintään hyvänä. Organisaatioiden johto koki tietoturvallisuuden eri osa-alueet tärkeiksi ja niiden toteutumisen melko hyväksi.

Kehittämiskohteina koulutus ja tiedottaminen eri osa-alueista

Tulosten perusteella kehittämiskohteiksi nousevat henkilöstön säännöllinen tietoturvallisuuden eri osa-alueet kattava koulutus ja tiedottaminen ajankohtaisista tietoturvallisuuden uhkakuvista. Erityisesti mobiililaitteiden käyttö, häiriötilanteessa toimiminen sekä salasanojen hallinta edellyttävät lisäkoulutusta ja ohjeistusta. Eniten koulutusta ja ohjeistusta oli saatu turvalliseen toimintaan organisaation tiloissa, sähköpostin käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn.

Lähes 14 000 vastaajaa noin 100 organisaatiota osallistui kyselyyn

Tietoturvabarometriin osallistuttiin aktiivisesti. Mukaan lähti 97 organisaatiota: 66 valtionhallinnon ministeriötä, virastoa tai laitosta, 30 kuntaa sekä yksi sairaanhoitopiiri. Vastauksia saatiin kaikkiaan 13 915.

Valtakunnallisen tulosten lisäksi kukin mukana ollut organisaatio saa käyttöönsä myös omat tuloksensa, joiden perusteella se voi kehittää toimintaansa. 

Kyselyn tulokset ovat VAHTI 3/2016 -julkaisussa, jossa tehdään myös yhteenveto  keskeisistä havainnoista ja kehittämiskohteista.

VAHTI 3/2016 -julkaisu

Lisätietoja:

VAHTI-pääsihteeri, Kimmo Rousku, puh. 050 566 2986, kimmo.rousku(at)vm.fi
Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi