Uusin Valtiotyönantaja keskittyy valtion työnantajakuvaan

Valtiovarainministeriö 7.7.2017 15.20
Uutinen
Uusin Valtiotyönantaja keskittyy valtion työnantajakuvaan

Valtiotyönantaja-verkkolehdessä 2/2017 pohditaan valtion työnantajakuvaa. Olemmeko töissä valtiolla vai tietyssä virastossa? Mikä on valtion brändi ja mistä se muodostuu? Mitä kannattaa tehdä yksin ja mitä yhdessä? Rekrytointia tarkastellaan eri näkökulmista ja todetaan myös, että rekryrobotit tulevat! Mukana on paljon valtion työnantajakuvatyöhön liittyviä videoita.

Virastoesittelyistä on vuorossa Kotus ja valtion ammateista tutustutaan Evirassa antibioottijäämiä tutkivan sairaalamikrobiologin ammattiin.

Työ2.0 ajankohtaisissa kuulumisissa saadaan katsaus yhteisötyöviikon kokemuksista ja lanseerataan 100 tarinaa -kampanja. Kerromme tarinasarjassa syksyn mittaan 100 inhimillistä ta­ri­naa uu­del­la ta­val­la te­ke­mi­ses­tä val­ti­on­hal­lin­nos­sa. Ta­ri­nat tul­laan esit­te­le­mään mm. Työ 2.0-si­vus­tol­la. Ha­lu­at­ko myös oman ta­ri­na­si mu­kaan? Lä­he­tä se joko osoit­tee­seen tyo2.0@vm.fi tai jul­kai­se se Ins­tag­ra­mis­sa tai Twit­te­ris­sä tun­nis­teil­la #val­ti­ol­la­töis­sä ja #100val­ti­o­ta­ri­naa. Et­sim­me ja jul­kai­sem­me eri­tyi­ses­ti ta­ri­noi­ta, jois­sa työ­tä teh­dään in­nos­ta­val­la tai uu­del­la ta­val­la!

Tämä ja paljon muuta! Nauti kesästä ja lehdestä!

Valtiotyönantaja 2/2017

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö