FI SV

Riskikatsaus
Vain vakaa julkinen talous turvaa liikkumavaran kriiseissä

Valtiovarainministeriö 4.6.2018 15.02
Tiedote
Vain vakaa julkinen talous turvaa liikkumavaran kriiseissä

Valtiontalouden riskit ovat kasvaneet nopeasti, mikä on vähentänyt finanssipolitiikan liikkumavaraa talouskriiseissä. Siksi julkista taloutta pitää edelleen vahvistaa, arvioidaan valtiovarainministeriön riskikatsauksessa.

Valtiontalouden riskit ovat kasvaneet nopeasti, mikä on vähentänyt finanssipolitiikan liikkumavaraa talouskriiseissä. Siksi julkista taloutta pitää edelleen vahvistaa, arvioidaan valtiovarainministeriön riskikatsauksessa.

Valtionvelka on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, ja se on kasvanut voimakkaasti myös suhteessa bruttokansantuotteeseen. Viime vuoden lopussa velkaa oli noin 105 miljardia euroa.

Valtion epäsuorat vastuut ovat kasvaneet vielä nopeammin. Kun vuonna 2008 valtiontakausten ja -takuiden määrä oli noin 22 miljardia euroa, viime vuoden lopulla luku oli jo 52 miljardia euroa.

Valtiontalouteen kohdistuu suorien ja epäsuorien vastuiden ohella myös niin sanottuja piileviä vastuita. Merkittävimmät näistä koskevat pankkisektoria ja paikallishallintoa.

Heikompaan talouskehitykseen varauduttava

Vastuiden toteutuminen riippuu talouskehityksestä. Suomen talousnäkymät näyttävät lähivuosina myönteisiltä, mutta kehitykseen liittyy riskejä.

Poliittisten päättäjien on syytä varautua myös odotettua heikompaan kehitykseen, riskikatsauksessa varoitetaan. Valtion liikkumavara ja kyky kohdata finanssikriisejä ovat viime vuosina heikentyneet, koska velka ja epäsuorat vastuut ovat kasvaneet.

Riskikatsauksen mukaan julkisen talouden vahvistamista tulisi jatkaa ja valtion takausvastuiden kasvua rajoittaa. Näin finanssipolitiikkaa ei tarvitsisi tarpeettomasti kiristää, jos Suomea koettelisi uusi finanssikriisi.

Katsaus valtion taloudellisiin vastuihin ja riskeihin, kevät 2018

Lisätietoja:

Finanssineuvos Pauli Kariniemi, puh. 02955 30210, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka