Viranomaisverkko Virven uudistamisella varmistetaan viranomaisviestinnän jatkuvuus

Valtiovarainministeriö 17.12.2019 15.49
Tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi viranomaisverkko Virven uudistamista. Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan koko maassa viranomaisverkon uudistamisella hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut 17. joulukuuta nykyisen Virve-palvelun korvaamista kokonaisuudessaan viranomaisten tarpeet täyttävällä uudella viranomaisviestintäpalvelulla (Virve 2.0) vuoteen 2026 mennessä. Uudella viranomaisviestintäpalvelulla voidaan tuottaa viranomaisten tarvitsema laajakaistainen viestintä ja tiedonsiirto tehokkaasti, varmasti ja turvallisesti joka tilanteessa.

Nykyinen Virve-palvelu on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen ja sillä on noin 44 000 käyttäjää. Virven käyttäjät jakautuvat valtiotoimijoihin (kuten poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos), kuntatoimijoihin (kuten pelastuslaitokset, sosiaali- ja terveystoimi) sekä yritystoimijoihin (rautatietoimijat, energia-, turvayhtiöt ja teleoperaattorit). Nykyinen ratkaisu on tulossa teknologisesti elinkaarensa päähän ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Suomen Erillisverkot Oy lähtee viemään verkon uudistusta eteenpäin

Uuden viranomaisverkon (Virve 2.0) toteutusvaihtoehdoista ja palvelumallista on tehty selvityksiä liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön toimesta vuosina 2016–2017. Selvitysten perusteella on valittu palvelumalli, missä palveluoperaattorina toimii valtion 100 %:sti omistama Suomen Erillisverkot Oy. Radioverkon kaupallinen matkaviestinoperaattori valittaisiin erillisellä kilpailutuksella. Mallin tarkoituksena on pitää kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeän verkon ydin valtion omistuksessa ja hallinnassa.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti Suomen Erillisverkot Oy lähtee toteuttamaan uudistusta. Toimittajien valinta ja verkon kehitystyö aloitetaan vuoden 2020 alkupuolella. Viranomaiset ottavat käyttöön uuden palvelun vuoteen 2026 mennessä. Nykyinen palvelu pidetään siihen asti viranomaisten vaatimuksia vastaavana.

Palvelun saatavuus ja laatu turvataan myös ruuhkatilanteissa  

Talouspoliittinen ministerivaliokunnan päätöksen mukaan Virve 2.0-palvelun kattavuutta tullaan parantamaan rakentamalla valtion omistukseen lisäinfrastruktuuria sinne, mihin nykyisten kaupallisten verkkojen peitto ei yllä. Radioverkon häiriönsietokykyä parannetaan sähkönsaannin varmistusten osalta sekä ottamalla käyttöön etuoikeustoiminteet, joiden avulla taataan luotettava toiminta myös kaupallisen verkon ruuhkatilanteissa.

Suomen Erillisverkot Oy:n vastuulla on Virve 2.0-palvelun kehitystyö, palvelutuotanto ja lisämastojen rakentaminen. Palvelun ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö osana turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) ohjausta. Valtiovarainministeriön johdolla selvitetään myös Huoltovarmuuskeskuksen mahdollisuus osallistua verkon toteutuksen, kehityksen ja käytön rahoitukseen. 

Lisätietoja:

Budjettineuvos, koordinaattori Tomi Hytönen, puh. 0295 530 279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Kari Heiska, puh. 0295 530 205, kari.heiska(at)vm.fi