Monitoimijaympäristössä tuotettava palvelu -kokeilu

Tässä käyttökokeilussa asiakas ottaa yhteyttä kaupungin, valtion ja muiden osapuolien eri palveluntarjoajiin samasta kontaktipisteestä (portaali/nettisivusto). Kontaktipisteen tarjonta pyritään ryhmittelemään eri tavoin ja asiakkaan elämäntilanteen mukaan helpoksi käyttää. Videoyhteys voi korvata sekä fyysisen tapaamisen kasvokkain että puhelun asiantuntijalle. Asiantuntijan osaaminen ja tiedot asiakkaasta riippuvat kustakin palvelusta. Videoyhteyden käytön aloitteentekijänä on oletusarvoisesti asiakas, mutta se voi olla myös palveluntarjoaja.

Kokeilussa mukana olevat palvelut:

 • Ähtärin kaupunki (eÄhtäri-hanke) eri palveluineen
 • valtion eri palveluntarjoajia, mm. Kela, maistraatti, TE-toimisto
 • yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita

Kokeilussa käytetyt teknologiat:

 • video- ja ääniyhteys
 • ajanvaraus, suorayhteys ja jonotus
 • sähköisen materiaalin jako
 • mahdollisuus osallistua tapaamiseen selaimella tai mobiilipäätelaitteella
 • käytetty järjestelmä: Videovisit-asiointisivusto (www.videoasiointi.fi)
 • yhteistyökumppani: VideoVisit Oy

Kokeilun tavoitteet:

 • selvittää yhteiskäytön mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja ongelmia
 • selvittää yhteiskäytön käyttömalleja ja palveluntarjoajien yhteistyön malleja
 • selvittää erilaisten palveluntarjoajien istuvuutta samaan palvelupalettiin (kunnan palvelut vs. valtion palvelut vs. yksityiset palvelut vs. kolmannen sektorin palvelut)