Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionens ordförande besöker Helsingfors

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.9.2021 9.35 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 13.06
Pressmeddelande 556/2021

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och statsminister Sanna Marin träffas i Helsingfors måndagen den 4 oktober för att diskutera aktuella EU-ärenden. I samband med besöket offentliggör kommissionen sin bedömning av Finlands plan för återhämtning och resiliens och ett förslag till rådets beslut gällande planen.

Finlands återhämtnings- och resiliensplan godkänns i rådet ungefär en månad efter det att kommissionen har offentliggjort sin bedömning och sitt förslag i Helsingfors.

Finland offentliggjorde sin återhämtnings- och resiliensplan i maj. Planen en är en del av programmet för hållbar tillväxt i Finland. Finlands plan består av fyra helheter: en grön omställning, digitalisering, sysselsättning och kompetens samt social- och hälsovårdstjänster.

Under besöket får statsminister Marin och ordförande von der Leyen bekanta sig med ett projekt som anknyter till prioriteringarna i Finlands återhämtnings- och resiliensplan.


Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Korrigering den 1 oktober kl. 15.52: Med avvikelse från det som tidigare meddelats kommer minister Saarikko inte att delta i besöket, eftersom hon är närvarande vid eurogruppens möte i Luxemburg. 

Annika Saarikko Sanna Marin