Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om finansiering ur programmet för hållbar tillväxt för projekt som främjar arbetsförmågan inom den offentliga sektorn har inletts

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 9.04 | Publicerad på svenska 9.6.2022 kl. 10.14
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Det projekt som finansieras ska främja arbets- och funktionsförmågan hos personalen inom den offentliga sektorn samt personalens arbetsmotivation. Det aktuella projektet ska infalla åren 2022–2024. Ansökningstiden pågår från 9 juni till den 28 juni 2022 kl.16.15.

Understödet ska finansiera en omfattande projekthelhet. Av den som genomför projektet förutsätts en självfinansieringsandel som motsvarar det ansökta understödsbeloppet.

Finansieringen riktas till pelare 3 i Finlands program för hållbar tillväxt. Pelare 3 har ett samband med höjandet av sysselsättningsgraden och kompetensnivån i syfte att påskynda hållbar tillväxt.

Mer information:

Juha Madetoja, enhetschef, tfn 0295 530 572, juha.madetoja(at)gov.fi

Päivi Lanttola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 120, paivi.lanttola(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare