Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sakkunniggrupp stöder beredningen av avskaffandet av indelningen i förvärvskällor

Finansministeriet
21.11.2016 15.15 | Publicerad på svenska 22.11.2016 kl. 10.28
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte den 18 november en sakkunniggrupp till stöd för lagberedningen som gäller avskaffandet av indelningen i förvärvskällor.

Sakkunniggruppen stöder ett lagstiftningsprojekt som ska bereda föreskrifterna som behövs för att slopa indelningen i aktiebolags förvärvskällor i inkomstskattelagen och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Förändringarnas inverkan på bland annat skattesystemets struktur, särskilda aktiebolag, förlustutjämning, koncernbeskattning, bestämmelserna om räntebegränsning, beskattningen av överlåtelser samt internationella situationer bör tas i beaktande vid lagberedningen.

Sakkunniggruppen

Ordförande för sakkunniggruppen är avdelningschefen för finansministeriets skatteavdelning, överdirektören Terhi Järvikare.

De övriga medlemmarna i sakkunniggruppen är:

  • Matti Halén, förvaltningsråd, högsta förvaltningsdomstolen
  • Raimo Immonen, professor emeritus, Åbo universitet
  • Pekka Nykänen, universitetslektor, Tammerfors universitet, ledningshögskolan
  • Seppo Penttilä, professor, Tammerfors universitet, ledningshögskolan
  • Tomi Viitala, biträdande professor, Aalto-universitetet
  • Marjaana Haarala, ordförande för skatterättelsenämnden
  • Jari Salokoski, finansråd, finansministeriet
  • Sirpa-Liisa Venesjärvi, specialsakkunnig, finansministeriet

Sirpa-Liisa Venesjärvi är gruppens sekreterare.                                      

Arbetsgruppens mandattid är 1.12.2016 – 30.9.2017.

Beslut om tillsättande

Ytterligare information

Terhi Järvikare, överdirektör, tfn 02955 30113, terhi.jarvikare(at)vm.fi