Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bekanta dig med utlåtandena om regeringens proposition om hållbar finansiering

Finansministeriet
30.11.2020 9.10
Pressmeddelande

Finansministeriet fick 26 svar på begäran om utlåtande om regeringens proposition om hållbar finansiering. Av dessa var 16 utlåtanden. Remisstiden löpte ut onsdagen den 11 november.

Genom regeringspropositionen genomförs nationellt tre av EU:s förordningar om hållbar finansiering: förordningen om informationsskyldighet, taxonomiförordningen och ändringsförordningen om koldioxidsnåla referensvärden.

Ytterligare information: Milla Kouri, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi