Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av välfärdsområdena har beviljats tilläggsanslag för 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2022 11.37 | Publicerad på svenska 28.3.2022 kl. 15.45
Pressmeddelande

Finansministeriet anvisar sammanlagt 155,7 miljoner euro i tilläggsanslag för beredningen av välfärdsområdena 2022. Tilläggsanslag beviljas också för beredning av HUS-sammanslutningens och Helsingfors stads social- och hälsovårdsreform.

”Regeringen följer noggrant beredningen av välfärdsområdena. Vi har förbundit oss till att garantera områdenas verksamhetsförutsättningar. Därför svarar vi nu mot kritiska anslagsbehov med tilläggsfinansiering genom vilken vi framför allt säkrar beredningen av IKT-förändringar. Denna satsning är nödvändig med tanke på en smidig inledning av verksamheten vid ingången av 2023” säger kommunminister Sirpa Paatero.

Finansieringen kan användas för IKT-ändringskostnader i samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, för annan förberedande finansiering för välfärdsområdena och för stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet.

En del av anslaget har överförts till IKT-ändringskostnader för 2023 från tidigare reserverad finansiering. Ändringskostnaderna bedöms nästa gång i planen för de offentliga finanserna för 2023–2026.

Beviljade belopp per område

Område Euro
Birkalands välfärdsområde 17 702 460
Egentliga Finlands välfärdsområde 17 514 
Egentliga Tavastlands välfärdsområde  7 520 104
Helsingfors stad  1 000 000
HUS sjukvårdsdistrikt/sammanslutning  222 000
Kajanalands välfärdsområde 571 125
Kymmenedalens välfärdsområde  984 858
Lapplands välfärdsområde  7 547 739
Mellersta Finlands välfärdsområde  11 524 944
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 192 285
Mellersta Österbottens välfärdsområde  554 440
Norra Karelens välfärdsområde  988 149
Norra Savolax välfärdsområde  11 414 407
Norra Österbottens välfärdsområde  17 207 595
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde  1 221 521
Satakunta välfärdsområde  7 765 301
Södra Karelens välfärdsområde  821 944 
Södra Savolax välfärdsområde  2 848 185
Södra Österbottens välfärdsområde  7 618 027
Vanda och Kervo välfärdsområde  8 032 747
Västra Nylands välfärdsområde  21 479 979
Österbottens välfärdsområde  1 043 885
Östra Nylands välfärdsområde  7 191 821
TOTALT 153 967 832

Dessutom anvisas HUS-sammanslutningen cirka 1,78 miljoner euro för beredningskostnader efter att den inrättats. Det belopp på 222 000 euro som nu beviljats Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är avsett för kostnaderna för bildandet av HUS-sammanslutningen. 

Mer information
Noora Heinonen, finansråd, tfn 02955 30148, noora.heinonen(at)gov.fi
Ville-Veikko Ahonen, förändringsdirektör, tfn 029 553 0066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi