Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Bestämmelsen om internprissättning ses över

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.33
Pressmeddelande

Bestämmelsen om rättelse av internprissättning ska revideras så att den kan tillämpas i samma omfattning som OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Målet med propositionen är att innehållet i den nationella bestämmelsen om internprissättning i fortsättningen ska motsvara innehållet i den bestämmelse om transaktioner mellan företag i intressegemenskap som ingår i Finlands skatteavtal. Målet för propositionen är att den nationella bestämmelsen om prissättningen av transaktioner mellan företag som hör till samma koncern ska kunna tillämpas på OECD:s anvisningar för internprissättning i hela dess omfattning.

Propositionen baserar sig på avsnittet om internationell beskattning i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Med internprissättning avses prissättningen för affärstransaktioner mellan bolag som ingår i samma koncern. Till affärstransaktioner som genomförs av företag som hör till samma koncern kan höra till exempel handel med varor eller tjänster. 

Reformen föreslås träda i kraft vid ingången av 2022. Vid beskattningen tillämpas reformen första gången vid beskattningen för det skatteår som börjar den 1 januari 2022.

Regeringens proposition publiceras på beslutsportalen

Mer information:
Leena Aine, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 032, leena.aine(at)gov.fi
Anna Lehtimäki, specialsakkunnig, tfn 295 530 250, anna.lehtimaki(at)gov.fi