Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hallituksen esitys
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksiä tarkennetaan

Valtiovarainministeriö
5.12.2018 11.14
Tiedote

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5. joulukuuta. Muutoksen myötä kunnan arviointimenettelyn edellytykset kuvaisivat entistä paremmin kunnan rahoituksen riittävyyttä.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalle kunnalle voidaan käynnistää kuntalain mukaisesti arviointimenettely, jossa selvitetään kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Esityksen tavoitteena on muuttaa kuntalakia niin, että arviointimenettelyn edellytykset kuvaisivat entistä paremmin kunnan rahoituksen riittävyyttä. Tarkoituksena on, että kuntien erityisen vaikean talouden aseman määrittely on oikeudenmukainen ja luotettava ja että se kannustaa kuntia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin.

Arviointimenettely voisi nykyiseen tapaan käynnistyä, jos alijäämää ei ole saatu katettua määräajassa tai jos asukaskohtaisen alijäämän raja-arvot täyttyvät. Lisäksi arviointimenettely voisi käynnistyä, jos eräiden kunnan taloutta kuvaavien tunnuslukujen raja-arvot täyttyvät. Esityksessä ehdotetaan näiden yksittäisten tunnuslukujen ja niiden raja-arvojen muuttamista. Arviointimenettelyyn ei esitetä muutoksia. Menettelyn käynnistäminen olisi edelleen valtiovarainministeriön harkinnassa. Näin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kunnan talouteen kertaluonteisesti vaikuttavat erät.

Tunnusluvut kuvaavat edelleen kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen raja-arvoja muutettaisiin niin, että ne täyttyisivät vain taloudeltaan kaikkein heikoimmissa kunnissa. Negatiivinen vuosikate korvattaisiin tunnusluvulla, jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa raja-arvoa nostettaisiin, ja kunnan vuokravastuut otettaisiin huomioon lainamäärän lisäksi niitä kuvaavassa tunnusluvussa. Lisäksi kunnan suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku korvattaisiin kunnan lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalakiin muutoksia kunnassa eri syistä säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Lausuntoyhteenveto (ks. kohta Asiakirjat)

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain muuttamisesta (tiedote 5.10.2018)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, puh. 02955 30455, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, puh. 02955 30281, markku.mollari(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi