Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar beskattningen av multinationella företag i Bryssel

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2022 14.25
Pressmeddelande
EU-flaggan i Bryssel

Eurogruppen sammanträder måndagen den 17 januari i Bryssel och rådet för ekonomiska och finansiella frågor tisdagen den 18 januari. Statssekreterare Maria Kaisa Aula representerar Finland.

Finansministrarna kommer att föra en principdiskussion om det föreslagna direktivet om säkerställandet av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner i EU. Målet är att säkerställa att stora koncerner betalar en viss minimiskatt internationellt oberoende av var verksamheten bedrivs. 

Rådet har dessutom för avsikt att godkänna slutsatserna om den årliga rapporten om hållbar tillväxt, rapporten om varningsmekanismen och rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet. Ministrarna får också en lägesrapport om verkställandet av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Eurogruppen behandlar anpassningen av ekonomin och ekonomins resiliens

Eurogruppen sammanträder måndagen den 17 januari. Teman för mötet är bland annat

•    diskussioner om anpassningen av euroområdets ekonomi och dess resiliens samt om företagens sårbarhet och strukturella utveckling efter covid-19-krisen
•    rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet 2022 
•    euroområdets aspekter på granskningen av samordningsramen för den ekonomiska politiken. 

Ministrarna går också igenom en lägesrapport om framstegen med bankunionen och de nyaste uppgifterna om ratificeringen av ESM-fördraget i utvidgad sammansättning, som omfattar alla EU-länder.  

Mer information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.