Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Juhtas styrande roll betonas

Finansministeriet
21.2.2019 14.00
Nyhet

Statsrådet tillsatte den 21 februari delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) för nästa treårsperiod. IKT-direktören, överdirektören Anna-Maija Karjalainen från finansministeriet fortsätter som ordförande för delegationen.

Juhta främjar förnyandet av den offentliga förvaltningens handlingssätt och producering tjänster genom utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik, och utfärdar dessutom rekommendationer som gäller informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Verksamheten och uppgifterna kommer att få en mera strategisk och styrande prägel.

Juhtas nya mandatperiod börjar den 1 mars 2019. Verksamheten och mandatperioden påverkas av informationshanteringslagen (RP 284/2018 rd) som behandlas av riksdagen, och som innehåller bestämmelser om informationshanteringssamarbetet och uppgifterna i fortsättningen.

Förslaget publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information:

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Mera information om Juhta på projektsidorna

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT