Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kundens tillgång till information om den finansiella produktens hållbarhet förbättras

Finansministeriet
29.9.2020 12.05 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 15.14
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om det nationella genomförandet av EU-förordningarna om hållbar finansiering.

Genom regeringspropositionen genomförs nationellt tre av EU:s förordningar om hållbar finansiering: förordningen om informationsskyldighet, förordningen om taxonomi och ändringsförordningen om koldioxidsnåla referensvärden. EU-förordningarna och förslagen i regeringens proposition stöder integreringen av hållbar finansiering på finansmarknaden och de tryggar även förtroendet på marknaden.

Tillgången till information om de finansiella produkternas hållbarhet förbättras från och med mars 2021. EU:s förordning om informationsskyldighet fastställer de hållbarhetsfrågor som kunden i fortsättningen ska informeras om.

Förordningen börjar tillämpas 10.3.2021, varefter tillhandahållaren av investeringstjänster ska ge kunden information om hållbarhetspolicy, hållbarhetsrisker och skadliga effekter på hållbarheten. Dessutom kommer EU:s förordning om taxonomi att förtydliga marknaden för miljö- och klimatinvesteringar också ur kundens synvinkel.

Enligt förordningen om informationsskyldighet ska tjänsteleverantörerna i fortsättningen ta ställning till hållbarhetsaspekterna eller åtminstone informera kunden om de inte beaktas.

Finansministeriet föreslår att Finansinspektionen ska övervaka de informationsskyldigheter som gäller finansiella produkters hållbarhet. EU-förordningarna innehåller tillsyns- och påföljdsskyldigheter som medlemsstaterna ska verkställa nationellt.

EU-förordningarna är direkt tillämplig lagstiftning, och deras informationsskyldigheter behöver inte tas in i den nationella lagen. För att skapa klarhet i lagstiftningen bör man dock skapa informativa hänvisningar till vissa finansmarknadslagar.

Finansministeriet sände propositionens förslag på remiss den 29 september 2020. Utlåtandena lämnas via lausuntopalvelu.fi senast den 11 november 2020. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i slutet av höstsessionen så att ändringarna kan träda i kraft i mars 2021.

Ytterligare information:
Milla Kouri, specialsakkunnig, tfn 0295 530 056, fornamn.efternamn(at)vm.fi