Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Kvantitativa mål för statliga arbetsuppgifter i regionerna

Finansministeriet
12.2.2019 14.32
Pressmeddelande
Anu Vehviläinen.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för utvecklandet av den offentliga förvaltningen mottog på tisdagen statssekreterare Anna-Kaisa Ikonens och vice verkställande direktören Timo Reinas utredningsrapport om riktlinjerna för regionaliseringen av statliga arbetsuppgifter.

Utredarna föreslår sammanlagt 30 olika åtgärder som främjar jämnare fördelning av statliga arbetsuppgifter i olika delar av landet.

Minister Vehviläinen understöder utredarnas förslag om att det kommande regeringsprogrammet skulle innehålla en tydlig notering om platsoberoende arbete samt ny slags regionalisering av statliga arbetsuppgifter och om statlig närvaro i regionerna under nästa årtionde.

"Utöver noteringen i regeringsprogrammet bör den nya regeringen fastslå förvaltningsområdesspecifika kvantitativa mål för hurdan statlig verksamhet och närvaro som eftersträvas under nästa årtionde. Jag skickar redan idag, i syfte att säkerställa informationsunderlaget för regeringsförhandlingarna och för att underlätta den nya regeringens arbete, en enkät till samtliga ministerier om arbetsuppgifter som kan utföras på ett platsoberoende sätt i olika delar av landet", sade Vehviläinen.

Ministerierna ska lämna in sina utredningar före den 30 april.

Multilokalitet stöder enligt minister Vehviläinen flera viktiga målsättningar.

"Staten bör vara kraftigt närvarande i hela landet även i fortsättningen. Staten måste vara en familjevänlig och flexibel arbetsgivare. Statsförvaltningen måste främja hållbar regional utveckling. Multilokalt arbete är vardagligt redan idag. Digitaliseringen möjliggör i allt större omfattning arbetande utanför de traditionella förvaltnings- och ämbetsverkshusen i Helsingfors", säger Vehviläinen.

Ytterligare information:

Matias Hilden, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden