Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Lagändring skulle bekämpa olaglig handel med kulturföremål

Finansministeriet
27.8.2020 10.29
Pressmeddelande

Tullen kan i fortsättningen påföra en påföljdsavgift, om olagligt exporterade kulturföremål flyttas till EU:s tullområde i Finland. Finansministeriet begär utlåtanden om ändring av tullagen.

Bakgrunden till detta utgörs av EU-lagstiftningen som syftar till att förhindra import, lagring och handel med olagligt exporterade kulturföremål samt finansiering av terrorism med dem. Ändringen av tullagen kompletterar EU-lagstiftningen.

Påföljdsavgiften ska gälla situationer där rekvisitet för smuggling inte uppfylls. Det kan t.ex. vara fråga om transitering eller tillfällig lagring av varor. Tullen kan då påföra en påföljdsavgift på 500–10 000 euro.

Rekvisitet för smuggling uppfylls däremot när varan har importerats tullrättsligt. Då bestäms påföljderna enligt strafflagen.

Finansministeriet skickade lagutkastet på remiss torsdagen den 27 augusti. Remisstiden går ut den 18 september.

Ytterligare information:

Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 02 955 30 868, upi.talsi(at)vm.fi