Hoppa till innehåll
Media

Poikkeusajan elämä on asettunut odotustilaan – Dialogien yhteenvedosta muodostuu kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2020 10.46
Uutinen

Ihmiset eri puolilta maata kokoontuivat tiistaina 28.4. jo toisen kerran Poikkeusajan dialogeihin jakamaan kokemuksia siitä, millaista elämä Suomessa nyt on. DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja Valtiovarainministeriön koordinoimassa Poikkeusajan dialogit -keskustelusarjan toisena päivänä Suomessa järjestettiin 36 keskustelua.

Dialogeihin osallistui yli 250 ihmistä: nuoria, vanhempia ja isovanhempia, yrittäjiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, valtionhallinnon ja kuntien työntekijöitä, kulttuurialan ammattilaisia, tutkijoita ja järjestöjen edustajia, sekä ihmisryhmiä, joiden ääni ei aina kuulu yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Näihin lukeutuivat muun muassa maahanmuuttajanaiset, päihderiippuvuudesta toipuvat, seksityöntekijät ja mielenterveyskuntoutujien omaiset.

Keskustelut koottiin yhteenvedoksi, josta muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta. Poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu, sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyys ja kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen puhuttivat.

Kokonaiskuvaa suomalaisten elämästä poikkeustilan jatkuessa leimaa pitkittyvä odottaminen, joka synnyttää sekä huolta epävarmasta tulevaisuudesta että pohdintoja yhteiskunnan uudistamisesta. Eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on poikkeusajassa erilaisia murheita ja odotuksia, mutta yhteistä on huolen ja toivon välille rakentuva vuoropuhelu. Poikkeustila uuvuttaa ja vastuu läheisten hyvinvoinnista painaa, mutta siitä huolimatta yhteiskunta pyörii ja yksilöiden ja yhteisöjen sietokyky kehittyy. Pakon edessä omaksutuissa työn, opiskelun ja yhteydenpidon käytännöissä on haasteita, mutta samaan aikaan ne synnyttävät uudenlaisia mahdollisuuksia. Vaikka elämään toivotaan turvallisuutta ja ennakoitavuutta ja arjen toivotaan palaavan ennalleen, niin suomalaiselle yhteiskunnalle ja koko maailmalle luonnostellaan kestävämpää tulevaisuutta.

Laaja yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan Poikkeusajan dialogien sivuilta. Sivuilta löytyy myös ensimmäisen 16.4. järjestetyn keskustelupäivän yhteenveto. Seuraavat Poikkeusajan dialogit ovat 12.5., 26.5. ja 9.6. ja kustakin niistä tehdään yhteenveto.

Osa keskusteluista on kaikille avoimia ja osa kohdennetuille ryhmille. Keskustelut löytyvät Avoimet Poikkeusajan dialogit - kalenterista, johon on linkki alla.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja on järjestämässä jo nyt 43 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluihin on osallistunut jo nyt laajasti erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Poikkeusaikojen dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja Valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516

Erätauko-säätiö: Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686

Valtiovarainministeriö: Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri (at)vm.fi, puh. 0407649880

Hallintopolitiikka