Hoppa till innehåll
Media

Livet under undantagsperioden har nu ingått i ett vänteläge – sammanfattningen av dialogerna ger en övergripande bild av det rådande läget i vårt samhälle

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2020 10.46 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 14.25
Nyhet

Människor från olika delar av landet deltog tisdagen den 28 april redan för andra gången i Dialoger under undantagsperioden för att dela erfarenheter av livet i Finland i dagsläget. Under den andra dagen av diskussionsserien Dialoger under undantagsperioden, som koordinerades av DialogiAkateima, Erätauko-stiftelsen och finansministeriet, ordnades det 36 diskussioner runtom landet.

Över 250 personer deltog i dialogerna: unga, föräldrar och far- och morföräldrar, företagare, studerande, pensionärer, anställda inom statsförvaltningen och kommunerna, yrkesverksamma inom kultursektorn, forskare och företrädare för organisationer samt människogrupper vars röst inte alltid hörs i samhälleliga diskussioner. Hit hör bland annat invandrarkvinnor, personer som återhämtar sig från drogberoende, sexarbetare och anhöriga till klienter inom psykiatrisk rehabilitering.

Diskussionerna sammanställdes till ett sammandrag som ger en mångdimensionell och specificerad övergripande bild av det rådande läget i vårt samhälle. Undantagstillståndets utmattande verkan, längtan efter fysisk närhet, utvecklingen av toleransen, samhörigheten och byggandet av ett hållbarare samhälle väckte diskussion.

Den övergripande bilden av finländarnas liv i ett läge med ett utdraget undantagstillstånd präglas av väntan, som väcker både oro för en osäker framtid och tankar om en reform av samhället. Människor som befinner sig i olika livssituationer har olika bekymmer och förväntningar under undantagsperioden, men det gemensamma är en dialog mellan oro och hopp. Undantagstillståndet utmattar och ansvaret för närståendes välbefinnande känns tungt, men samhället fungerar trots allt och individers och sammanslutningars härdighet utvecklas. Det finns vissa utmaningar när det gäller sådan praxis för arbete, studier och kontakter som införts av tvång, men samtidigt skapar de nya möjligheter. Även om man önskar trygghet och förutsägbarhet i livet och hoppas att vardagen ska återgå till det normala, skisseras det trots allt upp en hållbarare framtid för det finländska samhället och hela världen.

Ett omfattande sammandrag finns i sin helhet på webbplatsen för Dialoger under undantagsperioden. På webbplatsen finns också ett sammandrag av den första samtalsdagen som ordnades 16 april. De följande dialogerna ordnas 12 maj, 26 maj och 9 juni, och var och en av dem sammanfattas också.

En del av diskussionerna är öppna för alla och en del har riktats till utvalda grupper. Diskussionerna finns i kalendern Öppna dialoger under undantagsperioden, se länken nedan. Målet med dialogerna under undantagsperioden är att ge medborgare och samfund möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Diskussioner ordnas redan nu av 43 olika samhälleliga aktörer – enskilda personer, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier. Många människor i väldigt olika livssituationer har deltagit i diskussionerna.

DialogiAkatemia, Erätauko-stiftelsen och Finansministeriet ansvarar för samordningen, sammanställningen och publiceringen av Dialoger under undantagsperioden och de förmedlar dem även till statens och kommunernas förvaltning.

Ytterligare information:

DialogiAkatemia: Janne Kareinen, direktör, janne.kareinen (at) dialogiakatemia.fi, tfn 0456316516

Erätauko-stiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka (at) eratauko.fi, tfn 0445792686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri (at ) vm.fi, tfn 0407649880

Förvaltningspolitiken