Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Valtori har förbättrat sin verksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2023 11.51
Nyhet
En byggnad och halvmolnig himmel

En utredning visar att Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris verksamhet har förbättrats, men det målmedvetna utvecklingsarbetet måste fortsättas. Resultaten av utredningen kommer att utnyttjas vid den kontinuerliga utvecklingen av Valtori.

Valtoris utveckling under 2020–2022 utreddes i samband med en extern utredning. Valtoris verksamhet anses ha utvecklats positivt till exempel när det gäller prissättningen av tjänster och kundtillfredsställelsen i fråga om statens branschoberoende informations- och kommunikationstekniska tjänster (Tori-tjänster).
 
Utvärderingen lyfte också fram utvecklingsobjekt. Det reformprogram som genomfördes i Valtori bedömdes inte ha lyckats enligt planerna, utan det ansågs närmast ha förblivit ett verktyg för ledningen. I rapporten föreslås det att den strukturella reformeringen av verksamheten fortsätts även i framtiden. Valtoris ledningssystem och centrala verksamhetsprocesser samt kundstyrda tjänster bör också utvecklas. 

Andra rekommendationer var bland annat att förbättra Valtoris kostnadseffektivitet och att utveckla servicestrategin. Utvecklingsarbetet har ledan inletts i fråga om flera av de åtgärder som föreslås i utvärderingen.  

Valtoris utvecklingsbehov har följts upp långsiktigt

Rekommendationerna gällde även finansministeriet. Ministeriet ska enligt utvärderingen ge tydliga strategiska riktlinjer och styra Valtoris servicestrategi. Dessutom rekommenderas det att ministeriet styr Valtori att ytterligare främja genomförandet av Tori-lagens harmoniseringsmål.

Finansministeriet har redan tidigare utrett Valtoris situation och utvecklingsbehov. Ministeriet kommer tillsammans med Valtori att ställa upp långsiktiga mål för utvecklandet av verket under hösten 2023. 

Efterhandsutvärderingen är en del av genomförandet av koncernpolitiska riktlinjer för statens gemensamma tjänster, där man beställer en utvärdering av tjänsteproducenterna och en jämförelse av kostnadseffektiviteten av externa aktörer. Syftet med jämförelsen är att producera en tidsserie och att följa utvecklingen av tjänsteproducenterna.

Den oavhängiga efterhandsutvärderingen genomfördes av Deloitte Consulting Oy på uppdrag av finansministeriet. 

Mer information:
Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, 0295 530 264,[email protected]