Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Medlemsländerna betonar tillväxt, sysselsättning och säkerhet i sin ställning till nästa års EU-budget

Finansministeriet
12.7.2017 14.53
Nyhet

De ständiga representanternas kommitté bekräftade onsdagen den 12 juli att medlemsländerna uppnått enighet om EU:s budgetproposition för 2018 inför förhandlingarna som förs med Europaparlamentet under hösten.

I EU-ländernas ställning till nästa års EU-budget framhävs hållbar och effektiv medelsanvändning samt finansieringen av aktuella behov. Medlemsländerna vill bland annat satsa i hållbar tillväxt för alla samt i bekämpningen av ungdomsarbetslöshet. Rådet stöder kommissionens förslag om anslagsnivåerna för förstärkningen av säkerheten och skötseln av flyttningsrörelsen.

Medlemsländerna vill utöka åtagandebemyndigandena med ca 0,6 procent och minska på betalningsbemyndigandena med ca 7,4 procent jämfört med innevarande år.

Rådets ställning till anslagen:

  • Åtagandebemyndigandena 158,9 miljarder euro (157,9 miljarder år 2017). EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Betalningsbemyndigandena 144,4 miljarder euro (134,5 miljarder år 2017). Dessa anslag betalar EU nästa år.

Rådet ska bekräfta sin formella ställning till budgeten i september. Europaparlamentet fastslår sin ställning till rådets ställning vid en senare tidpunkt. Den slutliga budgeten fastslås av rådet och parlamentet i november.

Kommissionen utgav sitt förslag till nästa års EU-budget (nyhet 30.5.)

EU-rådets pressmeddelande (på engelska)

Ytterligare information:

Vesa Kulmala, specialsakkunnig, tfn 02955 30548, vesa.kulmala(at)vm.fi
Seija Kivinen, budgettråd, tfn 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi

Finanspolitiken