Hoppa till innehåll
Media

Metsäerän laskentaperusteita muutetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2018 15.42
Uutinen

Lakiluonnos selkeyttää yhteisöveron kunnille tilitettävän osuuden laskentaa. Muutokset koskevat vain metsäerän laskentaperusteita. Metsävero-osuus kunnille jaettavasta yhteisöverosta on ollut viime vuosina noin 170 milj. euroa vuodessa. Valtiovarainministeriö lähetti ehdotuksen lausuntokierrokselle 7. toukokuuta.

Jatkossa kunnan metsäerän laskennassa perusteena käytetään maakunnittain laskettuja bruttokantorahatuloja aiemman metsäkeskusjaottelun sijasta. Luonnonsuojelualueiden metsämaahehtaarit olisivat laskennassa samanarvoisia kuin talousmetsähehtaarit.

Metsäerä lasketaan jakamalla maakunnan bruttokantorahatulot maakunnan metsätalousmaan hehtaarimäärällä. Näin saadaan maakunnittainen hehtaariarvo. Yksittäisen kunnan metsäerän laskentaerä määräytyy lopulta siten, että kunnan metsähehtaarimäärällä kerrotaan maakunnittain laskettu hehtaariarvo.

Luonnonsuojelualueiden metsähehtaarit samanarvoisiksi talousmetsähehtaarien kanssa

Luonnonsuojelualueiden metsähehtaariarvot ovat olleet kuntien yhteisöveron jako-osuuslaskennassa keskimäärin huomattavasti alempia kuin talousmetsähehtaarien suoraan bruttokantorahatuloihin perustuvat arvot.

Jatkossa kaikille kunnan metsähehtaareille käytetään metsäerän laskennassa samaa, todellisiin bruttokantorahatuloihin perustuvaa ja maakunnittain laskettua hehtaariarvoa.

Jaottelu maakunnittain metsäkeskusjaottelun sijaan

Aiemmin laskennan perusteena on käytetty alueellisten metsäkeskusten jaottelua. Organisaatiomuutoksen myötä Suomen metsäkeskuksella ei ole enää säädösperusteista aluejakoa, joten metsäerän laskentaperusteena käytetään uuden maakuntajaon mukaisia maakuntia.

Lausuntoaika päättyy 21. kesäkuuta 2018. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja tulevat lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 02955 30254, elina.pylkkanen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, puh. 02955 30052, merja.taipalus(at)vm.fi