Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade om säkerhetsupplagring av bränntorv

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 12.48
Pressmeddelande

Fredagen den 29 april fattade ministerarbetsgruppen för beredskap beslut om att trygga en tillräcklig säkerhetsupplagring av bränntorv.

Genom säkerhetsupplagringen av torv ersätts importen av flis från Ryssland och på detta sätt bygger man upp beredskap för eventuell brist på bränsle. Samtidigt förbereder man sig på de väderrisker som kan påverka torvproduktionen.

Avsikten är bygga upp beredskapen under sommarsäsongen 2022 både inför uppvärmningssäsongen 2022–2023 och 2023–2024. Det är fråga om effektiviserad beredskap och innebär att Försörjningsberedskapscentralen införskaffar ett större säkerhetsupplag av bränntorv än tidigare planerat. 

Uppgiften att införskaffa energitorv är ett specialuppdrag som tilldelas Försörjningsberedskapscentralen genom ett särskilt styrbrev av arbets- och näringsministeriet. 

Med tilläggsupphandlingen uppgår Försörjningsberedskapscentralens säkerhetsupplag till ca 20–30 procent av den kommande uppvärmningssäsongens uppskattade energitorvbehov.

Arbets- och näringsministeriet tillhandahåller hela finansieringen för uppdraget till Försörjningsberedskapscentralen och ersätter i efterhand alla kostnader för genomförandet. Enligt en preliminär uppskattning uppgår kostnaderna för tilläggupphandlingen till cirka 20-25 miljoner euro.

Det är kommersiella aktörer som har det huvudsakliga ansvaret för att upplagra energitorv. Ministerarbetsgruppen vädjar till fjärrvärmebolagen att de utan dröjsmål ingår avtal om torvutvinning med producenterna, för att trygga tillgången till bränsle under den kommande vintersäsongen och eventuellt också följande. Avtalsperioderna bör vara minst ett år, men helst två, för att producenternas förutsättningar att utvinna torv kan upprätthållas.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr den beredskapsverksamhet som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Ytterligare information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444 
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118 
Petri Hirvonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 327 9350
Pia Oesch, direktör för energiavdelningen, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1000 (växel)