Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om åtgärder för att säkerställa tillgången till energi, påskynda en grön övergång och investeringar samt temporärt sänka distributionsskyldigheten i fråga om bränsle

arbets- och näringsministerietfinansministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.4.2022 13.34 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 14.53
Pressmeddelande
Ministerarbetsgruppen för beredskap.

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjer för helheten av akuta åtgärder genom vilka man ska säkerställa produktionen av och tillgången till energi till ett rimligt pris. Ministerarbetsgruppen drog dessutom upp riktlinjer för åtgärdshelheten för att höja självförsörjningsgraden i fråga om energi och försörjningsberedskapen, för att påskynda en grön övergång samt för en temporär sänkning av distributionsskyldigheten i fråga om bränsle.

Ministerarbetsgruppen för beredskap sammanträdde den 7 april för att behandla tillgången till energi, den gröna övergången och investeringarna, distributionsskyldigheten i fråga om bränsle samt de internationella transporttjänsterna och de ekonomiska utsikterna.  

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr de förberedelser som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Åtgärder för att säkerställa energiproduktionen och tillgången till energi

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjer för den helhet av akuta åtgärder med vars hjälp man ska säkerställa den nationella försörjningsberedskapen i den snabbt förändrade säkerhetspolitiska omgivningen och trygga produktionen av och tillgången till energi till ett rimligt pris i nuläget och inom den närmaste framtiden.

Åtgärderna omfattar

  • ökad tillgång till skogsflis
  • Säkerställande av torvproduktionen i syfte att garantera försörjningsberedskapen
  • försörjnings- och leveranssäkerhet för gas.

Åtgärder för att höja självförsörjningsgraden, avstå från fossil energi och påskynda investeringar

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjer för ett åtgärdspaket för att stärka självförsörjningen på energi och försörjningsberedskapen. Målet är att avsevärt påskynda utfasningen av fossila energikällor och att stödja ibruktagandet av ny teknik.

Åtgärderna omfattar

  • påskyndande av energiinvesteringar
  • utfasning av fossila bränslen i trafiken
  • uppvärmningslösningar för småhus och offentliga fastigheter.

I Finlands program för hållbar tillväxt har man anvisat ca 1 miljard euro i EU-finansiering 2022–2026 för genomförande av en grön övergång. Genom de beslut som nu fattas anvisas det för åren 2022–2023 sammanlagt cirka 700 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering för att påskynda övergången. 

Utöver detta har man tidigare beslutat om ett paket på 126,5 miljoner euro för grön övergång inom jordbruket samt om ett paket på 20 miljoner euro för grön övergång hos logistikföretag.

Vid ramförhandlingarna 2022 beslutade regeringen också att investeringarna i en grön övergång påskyndas genom att bereda en tidsbunden prioritering av gröna investeringar vid tillståndsbehandlingen.

Sänkning av distributionsskyldigheten i fråga om bränslen

Distributionsskyldigheten avser den andel som ska vara förnybar av det bränsle som bensin- och bränsledistributörerna säljer. Sänkningen av distributionsskyldigheten sänker också bränslepriset.

Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade att distributionsskyldigheten för bränsle sänks temporärt med 7,5 procentenheter 2022 och med 7,5 procentenheter 2023. Tilläggsskyldigheten i fråga om avancerade biodrivmedel och biogas ändras inte. 

En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas på basis av de nuvarande, mycket höga bränslepriserna och priserna på förnybara bränslen påverka pumppriset på diesel med ca 12 cent liter. Effekten kan vara rentav större i år, eftersom distributörerna distribuerat förnybara bränslen i början av året enligt distributionsskyldigheten på 19,5 procent. Pumppriset på bensin påverkas klart mindre, eftersom distributionsskyldigheten fullföljs i större mån med hjälp av förnybar diesel.

De utsläppsminskningar som nu förblir ofullbordade 2022 och 2023 kommer att täckas genom att påskynda höjningarna av distributionsskyldigheten i lagstiftningen. År 2030 kommer distributionsskyldigheten i enlighet med klimatplanen på medellång sikt att vara 34 procent. Distributionsskyldigheten höjdes från 30 till 34 i planen eftersom också biogas och elbränslen inkluderades i distributionsskyldigheten.

Avsikten är att ändringarna i distributionsskyldigheten ska göras så snart som möjligt under vårsessionen i form av en regeringsproposition. Om det inte är möjligt att i detta sammanhang föreskriva om de snabba höjningar som bör göras för att täcka de utsläppsminskningar som förblir ogjorda, föreskrivs det om en sänkning av förpliktelsen för 2023 även i samband med den regeringsproposition som överlämnas senare i år.

Mer information:

Tuomas Vanhanen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 161 134 
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040521 2124
Milja Henttonen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050599 3094

Annika Saarikko Emma Kari Finanspolitiken Mika Lintilä