Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Spring Splash
Mitt i en snabb, tilltagande och ostoppbar förändring

Finansministeriet
29.3.2017 16.32 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 15.43
Nyhet
Det andra toppmötet för digitalisering, Keväthumaus.

Finansministeriet ordnade den 28 mars 2017 det andra toppmötet för digitalisering, Keväthumaus – Spring splash. Cirka tusen sakkunniga som är intresserade av den digitala brytningen samlades till Mässcentralen. Föredragarna efterlyste smidigare agerande så att Finland ska kunna platsa bland toppländerna när det gäller digitalisering.

Minister Anu Vehviläinen berättade i sitt öppningsanförande hur Finland kommer att ta i bruk ett stort antal nya digitala tjänster som ska resultera i en positiv användarupplevelse.

”Digitjänsterna borde utformas av den moderna tidens Alvar Aalto -gelikar”, jämförde ministern.

Vi har ännu inte insett betydelsen av artificiell intelligens

”Hur har vi förberett oss inför den exponentiella utveckling som vi kommer att möta under de kommande åren? ” frågade Risto Siilasmaa, ordförande för Nokias och F-Secures styrelser.

Förändringarna som följer av digitaliseringen sker med sådan kraft och hastighet att många kommer att bli överraskade. ”Artificiell intelligens kommer att förändra våra uppfattningar om arbete och produktivitet”, berättade Siilasmaa. ”AI-processerna överskrider redan den mänskliga prestationsförmågan inom vissa branscher”.

De nordiska länderna ligger enligt Siilasmaa dock väl till när det gäller att svara mot utmaningarna med digitaliseringen. Förutsättningen är dock att digitaliseringsutvecklingen tas i beaktande i allt, börjandes från utbildningen.

”Det finns i dagsläget väldigt få människor i Finland som verkligen inser starkheterna och svagheterna med artificiell intelligens”, konstaterade han.

Utvecklingen måste basera sig på forskning, och goda resultat uppnås då högskolorna samarbetar med företag. Det är enligt Siilasmaa beklagligt att Finland halkar efter inom produktutvecklingen jämfört med toppländerna.

Finland föregångare inom digital kommunikation?

”Förändringarna sker trots allt, oberoende av oss”, sammanfattade informationsförvaltningsrådet Maria Nikkilä. ”Det är till stor del en attitydfråga huruvida det ses som ett hot eller en möjlighet”. Nikkilä leder finansministeriets digitalisering –enhet som styr den offentliga förvaltningen i ibruktagandet av de digitala tjänsterna.

Under den senaste tiden har digitaliseringen inom den finländska offentliga förvaltningen påskyndats i rask takt. Tre år sedan sökte den offentliga förvaltningens ICT-funktion lärdom utomlands. Nu kommer utländska myndigheter hit för att se hur vi ordnat saken.

De stora förändringarna ger upphov till många frågor: vilken är den privata sektorns uppgift, och vad hör till den offentliga sektorn? Hur svarar vi mot utmaningarna med befolkningsåldrandet? Den offentliga förvaltningen måste ta hand om alla, även de svagaste. Digitaliseringen måste basera sig på principer som jämlikhet, grundläggande rättigheter och god förvaltning.

”Den offentliga förvaltningen går åt det hållet att man i fortsättningen gör så mycket som möjligt på medborgarnas vägnar”, berättade Maria Nikkilä. ”Man påtvingar dock inte tjurskalligt digital ärendehantering i sådana exceptionella situationer där det inte är ändamålsenligt”.

Bemyndigandetjänsterna, dvs. säker ärendehantering på någon annans vägnar är en internationellt sett betydande innovation, och kan utgöra en konkurrensfördel för Finland. ”Det är möjligt att Finland görs till världens främsta samhälle när det gäller digital ärendehantering”.

Kan vi ta vara på möjligheterna?

”Digitalisering betyder omformning av verksamheten och verksamhetssätten”. Så löd formuleringen som lades fram av Undervisningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen som arbetat länge med digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. ”Hela verksamhetskulturen måste förnyas: smidig utveckling bör göras till en systemisk egenskap hos det finländska samhället”. Inom den offentliga förvaltningen innebär det att fokus flyttas från förvaltningsstrukturerna mot kunderna.

”Det finländska samhället har lärt sig att reagera snabbt på kriser, men har vi förmågan att ta vara på möjligheterna med samma iver? Hur förnyar vi vårt tänkande så att vi i stället för att utesluta öppnar nya möjligheter? Här finns ännu mycket att göra”. De största möjligheterna finns enligt Heinonen där var de största problemen också kan hittas.

Det är viktigt att man har spelregler för all ny verksamhet. Det finns ett antal faktorer inom den offentliga förvaltningen som kan stoppa utvecklingen. ”Vi måste hitta rätta medel för att kunna reagera på dem så snabbt som möjligt och att introducera dem åt sådana människor som kan påverka dem”, sammanfattade Heinonen. Målet är att snabbt hitta lösningar på medborgarnas problem.

Heinonen framhävde också att digitaliseringen erbjuder, förutom möjligheter för företagen, även ett läge för Finland att höja sin internationella profil. Det räcker inte endast med att Finland i det stora hela har goda verksamhetsförutsättningar. De måste utnyttjas också. ”Vi måste skapa nytt, lösa problem och utvecklas den vägen”.

Minister Vehviläinen öppnade Spring Splash: Vi ska ta lärdom av funkis när det gäller digitaliseringen (nyhet 28.3.2017)

Ytterliga information:

programmkoordinator Erja Lohikoski, erja.lohikoski(at)vm.fi, tfn. 02955 30504

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT