Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen öppnade Spring Splash: Vi ska ta lärdom av funkis när det gäller digitaliseringen

Finansministeriet
28.3.2017 9.28 | Publicerad på svenska 28.3.2017 kl. 14.25
Nyhet

Enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen kunde vi lära oss av den finska arkitektur- och de-signhistorien när det rör sig om att främja digitaliseringen. Minister Vehviläinen öppnade Finland 100-evenemanget Spring Splash som ordnas i mässcentret i Helsingfors den 28 mars.

I detta toppevenemang som nu för andra gången ordnas av finansministeriet deltog ca 1 000 personer som är intresserade av digitaliseringen av de offentliga tjänsterna.

”Den finska funkisen är världsberömd vare sig det rör sig om byggnadsarkitektur, möbler eller bruksföremål. Funkisen förenar användbarhet och skönhet. Onödigt förskönande är borta och bruksändamålet styr formen. Detta lämpar sig också för planeringen av digitala tjänster.”

När det gäller användbarhet och visualitet ska de digitala tjänsterna enligt Vehviläinen vara så lockande, enkla och tydliga att de ger en bra användarupplevelse. 

”Det är många som för sin egen eller för sina närståendes skull oroar sig över att de inte hänger med i den digitala utvecklingen. Blotta ordet digitalisering kan väcka rädsla. Detta är ett tecken på att man inte alltid under de gångna åren förmått bygga upp tjänsterna på ett kundorienterat sätt. För utformningen av digitala tjänster behövs det mer design av vår tid.”

Det som är kännetecknande för funkis är att enskilda delar och funktioner ingår i en bredare helhet. Enligt Vehviläinen har Finland goda förutsättningar att tillämpa samma princip på digitala tjänster när tjänsten Suomi.fi införs i år.

”Suomi.fi kommer att innehålla en informationsled, autentisering, fullmakter, servicevyer, servicedatalager, förmedling av meddelanden och en karttjänst för offentlig förvaltning. Denna helhet har skapats inom programmet Nationella servicearkitekturen. Det är fint att vi kan lansera och ta i bruk Suomi.fi-tjänsten just nu när Finland har sitt jubileumsår”, säger minister Vehviläinen.

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT