Hoppa till innehåll
Media

Osäkerheten i vardagen väcker diskussion i dialogserien under undantagsperioden – kom med som arrangör

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 12.56 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 14.48
Pressmeddelande

Dialogerna under undantagsperioden, som under våren samlade över 1 100 deltagare, fortsätter i höst. Medborgare och organisationer samlades till ett diskussionstillfälle om livet under trycket av undantagsförhållanden den 23 september. Nästa diskussionstillfälle ordnas den 22 oktober. Nu har du möjlighet att anmäla dig som arrangör av framtida dialoger.

Accelerationsfasen av epidemin skapar en känsla av otrygghet

I höstens första dialog deltog människor i olika åldrar både i Finland och utomlands. Diskussionerna på finska och svenska gav deltagarna en möjlighet att hantera de känslor som den osäkra vardagen väcker. De mänskliga mötena och utbytet av erfarenheter under dialogen stärkte deltagarnas resurser och framtidstro.

Epidemin håller på att tillta igen, vilket i dialogen i september kom till synes i form av trötthet, ständig vaksamhet, känslor av otrygghet samt oro över en försämrad vi-anda. Möjligheten att stanna upp en stund och koncentrera sig på diskussionen hjälpte deltagarna att strukturera sina bekymmer och önskemål.

Kom med och ordna diskussionstillfällen

Tanken bakom dialogerna under undantagsperioden är att ge medborgare och organisationer möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Diskussioner ordnas redan nu av närmare trettio olika samhälleliga aktörer – enskilda personer, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier.

Vi vill bjuda in även dig som diskussionsarrangör. Du erbjuder deltagarna en möjlighet att behandla såväl de tankar och känslor som det aktuella läget ger upphov till som framtidsutsikterna efter denna undantagsperiod, och får samtidigt vara med och skapa en fullständigare bild av läget i vårt samhälle just nu.

Sammandraget av vårens dialoger användes bland annat i OECD:s förtroendebedömning, i covid-19-beredskapsarbetet och i styrningen av finansministeriets förvaltningspolitik.

Diskussionstillfällena ger arrangörerna möjlighet att behandla det rådande läget i samhället genom dialogens medel. Under dialogen tas i bästa fall upp observationer som hjälper organisationen att göra en lägesbedömning och anpassa sin verksamhet till den rådande verkligheten.

Följande diskussioner ordnas den 22 oktober, den 12 november och den 3 december – kom med som arrangör! Via länken nedan får du information om vad arrangörsuppgifterna kräver av dig eller din organisation och vilket stöd som erbjuds åt arrangörerna. Varje dialog sammanfattas i skriftlig form i syfte att ge både en mångdimensionell och samtidigt specificerad helhetsbild av samhällets tillstånd just nu. Finansministeriet förmedlar sammandraget också till statsförvaltningen och kommunernas förvaltningar. Sammandragen finns i sin helhet på webbplatsen för dialogerna under undantagsperioden.

Dialogakademin, stiftelsen Dialogpaus, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet samordnar dialogerna samt sammanställer och publicerar sammandragen och förmedlar dem till statsförvaltningen och kommunerna.

Ytterligare information:

Dialogakademin: Janne Kareinen, chef, janne.kareinen(a)dialogiakatemia.fi, tfn 045 631 6516

Dialogpaus-stiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka(a)eratauko.fi, tfn 044 579 2686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri(a)vm.fi, tfn 040 764 9880

Finansministeriet Förvaltningspolitiken