Hoppa till innehåll
Media

Professor Kalle Määttä ska utreda ändringsbehoven i lagstiftningen som gäller digitala tjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2018 15.28
Nyhet

Prioriteringen av digitala tjänster ska främjas genom att utreda de nuvarande förfarandena för uträttande av ärenden hos myndigheterna och den lagstiftning som styr digitala tjänster samt identifiera ändringsbehoven i dem. Utredaren förväntas bli klar med sin rapport före slutet av juni.

Finansministeriet har gett Kalle Määttä, professor i rättsekonomi vid Lapplands universitet, i uppdrag att utreda de nuvarande förfarandena när det gäller att sköta ärenden inom den offentliga förvaltningens olika sektorer och ärendegrupper samt identifiera ändringsbehoven i den gällande lagstiftningen som styr digitala tjänster. 

Som en del av sitt utredningsarbete hade Määttä ett möte med arbetsgruppen för verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling den 12 april.

Professor Kalle Määttä– Under mötet lyfte man fram vilka problem utvecklingen av digitala tjänster redan en längre har stött på i vårt land. I utvecklingsarbetet är det inte enbart viktigt att ta hänsyn till rättsliga frågor utan man måste också beakta behoven av förvaltningens mest sårbara kunder. I utredningsarbetet måste man också komma ihåg att lagar inte är det enda sätter att föra ärenden vidare i samhället.

Määttä berättar om sina preliminära iakttagelser i fråga om nuläget av och ändringsbehoven i lagstiftningen som styr digitala tjänster.
 
– Lagstiftningen förutsätter en grundlig "putsning", eftersom den även innehåller en rad onödiga bestämmelser. Också organisatoriska strukturer bör ses över för att e-tjänsterna ska kunna utvecklas på ett tillräckligt smidigt sätt. Finland kan inte bli efter sina konkurrentländer i utvecklingen av e-tjänster på grund av osmidig lagstiftning som inte tillåter någon flexibilitet.

Määttä vill höra vilka lagstiftningsmässiga problem utvecklarna av digitala tjänster har stött på. Information om problemen kan skickas till honom per e-post under adress kalleet.maatta(at)gmail.com.

Utredaren ska före slutet av juni lägga fram förslag till ansvarsfördelningen i fråga om utvecklingen av den offentliga förvaltningens verksamhetssätt och lagstiftningen. Förslagen ska användas som underlag vid den fortsatta beredningen och genomförandet av reformerna. Tanken är att justitieministeriet utifrån utredningen kan bedöma och planera arbetet för att förnya lagstiftningen om förfarandena som gäller digitala tjänster. Vart och ett ministerium ska dessutom inleda projekt för att förnya lagstiftningen inom sina egna verksamhetsområden. Det är dock inte möjligt att genomföra lagändringarna ännu under denna regeringsperiod.

Mer information

Genom utveckling av verksamhetssätt och kvalitet i riktning mot att prioritera digitala tjänster (nyhet 9.3.2018)

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT Sipilän hallitus spetsprojekt