Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Skattelagstiftningen som gäller placeringar föreslås bli ändrad

Finansministeriet
12.11.2018 8.24
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om utvidgning av skattelagstiftning som gäller utländska kapitalinvesterare. Preciseringen av skattebehandlingen av placeringsfonder sänds också ut på remiss.

Utkasten till regeringspropositioner innehåller bland annat följande ändringar:

  • Skattelagstiftningen som gäller utländska kapitalinvesterare föreslås bli utvidgad till att omfatta placeringar via s.k. fond-i-fond -arrangemang. Dessa placeringar föreslås under vissa villkor ges samma skattemässiga ställning som direkta investeringar i finländska målbolag. Tillämpningsområdet för den gällande skattelagstiftningen föreslås också bli preciserat.
  • Regleringen av placeringsfonders skattefrihet ska preciseras. Lagen ska dessutom innehålla separata bestämmelser om specialplaceringsfonders befrielse från inkomstskatt och villkoren för det.

Finansministeriet sände lagutkastet på remiss den 9 november. Remisstiden går ut den 26 november.

Den föreslagna skattelagstiftningen har delvis ett samband med lagen om placeringsfonder. Avsikten är att en regeringsproposition som har samband med lagen utfärdas ännu under innevarande år.

Begäran om utlåtande och lagutkastet (utländska kapitalinvesterare)

Begäran om utlåtande och lagutkastet (placeringsfonder)

Enhetliga principer föreslås i fråga om beskattningen av olika placeringsformer (pressmeddelande 4.5.)

Ytterligare information:

Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman (utländska kapitalinvesterare), tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi
Tarja Järvinen, lagstiftningsråd (placeringsfonder), tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi