Hoppa till innehåll
Media

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta edistää viranomaisten välistä yhteistyötä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 14.33
Uutinen

Valtioneuvosto on asettanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnalla on keskeinen rooli sisäisen valvonnan ja sen osana toteutettavan riskienhallinnan järjestämisessä ja kehittämisessä”, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtajaksi määrätty valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävistä säädetään tarkemmin valtion talousarviosta annetussa asetuksessa. Neuvottelukunta seuraa, arvioi, yhteen sovittaa, kehittää sekä pyrkii varmistamaan sisäisen valvonnan menettelyjen hyödyntämisen toiminnan ja talouden ohjauksessa. 

Neuvottelukunta on keskeinen toimija viranomaisten välisen yhteistyön poikkihallinnollisena foorumina 

 • riskienhallinnan ja laajemmin sisäisen valvonnan tietouden lisäämisessä
 • parhaiden käytänteiden koordinoijana
 • tietoperusteisen päätöksenteon mahdollistajana. 

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi 

 • sisäisen tarkastuksen järjestämisen tilaa, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta sekä hyödyntämistä johtamisessa ja ohjauksessa
 • sisäisen tarkastuksen menetelmiä ja yleistä kehitystä. 

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu myös 

 • seurata ja arvioida valtion virastojen ja laitosten toiminnassa tehtyjen tai valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneiden väärinkäytösten ja rikosten tilannetta
 • sovittaa yhteen ja kehittää seurannan ja arvioinnin menettelyitä sekä väärinkäytöksiä ja virheitä koskevaa raportointia. 
 • valmistella ehdotuksia suosituksiksi ja antaa lausuntoja toimialansa asioissa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto, valtiovarain controller -toiminnosta valtiovarainministeriöstä. Varapuheenjohtaja on valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, samoin valtiovarain controller -toiminnosta.

Neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet:

 • yksikön päällikkö Meri-Tuulia Pitkänen, valtioneuvoston kanslia
 • varajäsenenä erityisasiantuntija Antti En, valtioneuvoston kanslia
   
 • talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoministeriö
 • varajäsenenä hallintojohtaja Pirjo Tulokas, ulkoministeriö
   
 • tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen, oikeusministeriö
 • varajäsen johdon asiantuntija Maija Säkäjärvi, oikeusministeriö
   
 • turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti, sisäministeriö
 • varajäsenenä talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, sisäministeriö
   
 • talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö
 • varajäsenenä erityisasiantuntija Elina Saarimaa, puolustusministeriö
   
 • budjettineuvos Juha Halonen, valtiovarainministeriö
 • varajäsenenä talouspäällikkö Jan Holmberg, valtiovarainministeriö
   
 • neuvotteleva virkamies Heli Iirola, valtiovarainministeriö
 • varajäsenenä neuvotteleva virkamies Toni Tiala, valtiovarainministeriö
   
 • tarkastusneuvos Sari Korpimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • varajäsenenä talousjohtaja Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö
   
 • talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö
 • varajäsenenä erityisasiantuntija Tuija Laukkanen, maa- ja metsätalousministeriö
   
 • yksikön johtaja, hallitusneuvos Pasi Ovaska, liikenne- ja viestintäministeriö
 • varajäsenenä ylitarkastaja Pirjo Karttunen, liikenne- ja viestintäministeriö
   
 • johtava asiantuntija Ville Autero, työ- ja elinkeinoministeriö
 • varajäsenenä talouspäällikkö Taina Vähimaa, työ- ja elinkeinoministeriö
   
 • talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö
 • varajäsenenä tarkastuspäällikkö Niina Sipiläinen, sosiaali-ja terveysministeriö
   
 • talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö
 • varajäsenenä tarkastusneuvos Jorma Partanen, ympäristöministeriö
   
 • apulaisjohtaja Väinö Viherkoski, valtiontalouden tarkastusvirasto
 • varajäsenenä johtaja Riitta-Liisa Heikkilä, valtiontalouden tarkastusvirasto
   
 • apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, Valtiokonttori
 • varajäsenenä apulaisjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori
   
 • johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, Kansaneläkelaitos
 • varajäsenenä johtava analyytikko Johanna Aarnio, Kansaneläkelaitos
   
 • tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö / Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI)
 • varajäsenenä johtava erityisasiantuntija, VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto / Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI).

Lisätietoja: 
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen, puh.  0295 530 326, anu.nousiainen(at)gov.fi
valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto, puh. 0295 530 051, jaana.kuusisto(at)gov.fi