Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

Valtiovarainministeriö
12.11.2015 8.47
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa uutta julkista rekisteriä, johon koottaisiin tietoja yritysten omistajista. Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Uusi rekisteri perustettaisiin Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen. Tietoja rekisteriin toimittaisivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, eikä yhteisömuoto vaikuttaisi asiaan.

Rekisterissä olisi tietoja paitsi omistajista myös tosiasiallisista edunsaajista eli henkilöistä, joilla on oikeus nimittää tai erottaa yhtiön ylin johto tai jotka muutoin käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Rekisteri lisäisi yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen saatavuutta.

Rekisteriin merkittäisiin vain niin sanottu ensimmäinen omistajaporras, jotta yritysten hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena.

Julkisissa rekisteritiedoissa näkyisi omistajan ja tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinvaltio sekä tosiasiallisen edunsaajan aseman luonne ja laajuus. Viranomaiset näkisivät lisäksi henkilötunnuksen ja kotiosoitteen.

Viranomaiset voisivat määrätä seuraamuksia

Työryhmä ehdottaa, että valtioneuvosto laatii riskiarvion rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. Vastaava riskiarvio vaadittaisiin valvontaviranomaisilta ja ilmoitusvelvollisilta, kuten pankeilta ja sijoituspalveluyrityksiltä. Arviota täytyisi päivittää säännöllisesti.

Lainsäädäntöehdotusten tavoitteena on tehostaa viranomaisvalvontaa, yhtenäistää viranomaisten toimivaltuuksia ja luoda seuraamusjärjestelmä, joka estää rikkomuksia. Valvontaviranomaisilla olisi oikeus määrätä hallinnolliseksi seuraamukseksi rikemaksu, julkisen varoitus tai seuraamusmaksu.

Työryhmä on laatinut esityksensä hallituksen esityksen muotoon. Lainsäädännöllä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus.

Valtiovarainministeriö lähetti työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle torstaina 12. marraskuuta. Lausuntoaika päättyy 22. tammikuuta.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, [email protected]