Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Janne Viskari ny överdirektör för Befolkningsregistercentralen

Finansministeriet
9.11.2017 13.54
Pressmeddelande
Fotot: Teemu Kuusimurto

Statsrådet utnämnde den 9 november diplomingenjören Janne Viskari till överdirektör för Befolkningsregistercentralen. Viskari inleder arbetet den 15 november. Mandatperioden, som varar för viss tid, är fem år.

Viskari har arbetat som direktör vid Befolkningsregistercentralen och medverkat som medlem i ämbetsverkets ledningsgrupp sedan 2014. Från och med ingången av innevarande år har han varit verksam som chef för enheten Digitala tjänster, med ansvaret för utvecklandet av digitala tjänster åt medborgarna och den offentliga förvaltningen. Viskari ledde dessförinnan enheten Servicearkitektur och svarade för verkställandet av den nationella servicearkitekturen. Viskari har tidigare arbetat med chefs- och ledningsuppdrag vid Tullen och på den privata sektorn.

”Vi kommer att framhäva kundaspekten i vår verksamhet för att vi ska kunna betjäna såväl medborgarna som organisationskunderna på ett ännu bättre sätt, både i fråga om elektroniska tjänster och i den personliga kundrådgivningen”, berättar Viskari. ”Befolkningsregistercentralens förstärka roll i egenskap av en myndighet som främjar digitaliseringen på ett förvaltningsövergripande sätt och den föreslagna sammanslagningen av magistraterna och Befolkningsregistercentralen skapar utmärkta möjligheter till att förnya ämbetsverkets tjänster. De ska vara tydliga, lättanvända och ta hänsyn till olika livssituationer.”

Tjänsten som överdirektör för Befolkningsregistercentralen söktes av 18 personer.

Befolkningsregistercentralen främjar digitaliseringen av samhället och e-kommunikation i Finland. Den producerar tillsammans med magistraterna uppgifterna i befolkningsdatasystemet, gör det möjligt för samhället att utnyttja dem i stor omfattning, den tillhandahåller tjänster inom certifierad elektronisk kommunikation och den producerar och utvecklar gemensamma stödtjänster för e-kommunikation inom den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:

Janne Viskari, överdirektör (fr.o.m. den 15 november 2017), Befolkningsregistercentralen, tfn 02955 35022, janne.viskari(at)vrk.fi
Anna-Maija Karjalainen, ICT-direktör, överdirektör 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi