Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsområdena beviljas beredningsfinansiering

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 9.00
Pressmeddelande

Finansministeriet betalar beredningsfinansiering till välfärdsområdena när de temporära beredningsorganen inom välfärdsområdena har tillsatts.

Finansieringen betalas i form av statsunderstöd till välfärdsområdena 2021 och 2022. Anslaget får användas till inrättande av välfärdsområdena och till deras verksamhet samt till kostnaderna för de temporära beredningsorganen.

Välfärdsområdets temporära beredningsorgan leder beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets verksamhet och förvaltning och utövar därmed sammanhängande beslutanderätt, samt för talan i frågor som gäller dess uppgifter, tills välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar. Välfärdsområdesval förrättas den 23 januari 2022, och välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar i mars 2022.

Staten beviljar också finansiering för beredningen av HUS-sammanslutningen. Finansieringen betalas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2021. Dessutom betalas det statsunderstöd till Helsingfors stad, som ska särredovisa ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet i stadens budget och bokföring.

År 2021 anvisas det sammanlagt 14,97 miljoner euro i statlig finansiering till välfärdsområdena, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad för beredningen av de lagstadgade uppgifterna. Anslagsbehovet för 2022 beräknas uppgå till cirka 47,15 miljoner euro.

Mottagandet av finansiering förutsätter att välfärdsområdena lämnar finansministeriet uppgifter om tillsättandet av temporära beredningsorgan och om betalningsmottagaren. Efter att ha tagit emot uppgifterna betalar ministeriet utan dröjsmål ut statsunderstödet till välfärdsområdena.

År 2021 beviljas statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad enligt följande:

 1. Egentliga Finlands välfärdsområde 1 384 633 euro
 2. Satakunta välfärdsområde 638 827 euro
 3. Egentliga Tavastlands välfärdsområde 607 146 euro
 4. Birkalands välfärdsområde 1 202 361 euro
 5. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 557 067 euro
 6. Kymmenedalens välfärdsområde 457 759 euro
 7. Södra Karelens välfärdsområde 390 431 euro
 8. Södra Savolax välfärdsområde 560 695 euro
 9. Norra Savolax välfärdsområde 888 910 euro
 10. Norra Karelens välfärdsområde 435 338 euro
 11. Mellersta Finlands välfärdsområde 942 086 euro
 12. Södra Österbottens välfärdsområde 656 914 euro
 13. Österbottens välfärdsområde 613 571 euro
 14. Mellersta Österbottens välfärdsområde 364 775 euro
 15. Norra Österbottens välfärdsområde 1 185 206 euro
 16. Kajanalands välfärdsområde 345 973 euro
 17. Lapplands välfärdsområde 917 650 euro
 18. Östra Nylands välfärdsområde 471 826 euro
 19. Mellersta Nylands välfärdsområde 525 857 euro
 20. Västra Nylands välfärdsområde 1 049 007 euro
 21. Vanda och Kervo välfärdsområde 664 468 euro
 22. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 75 000 euro
 23. Helsingfors stad 37 500 euro

Staten anvisar också annan finansiering för det regionala genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Ett utkast till statsrådets förordning om finansiering som beviljas för beredning, planering och genomförande av ändringar som gäller informationshantering, informationsförvaltning och informationssystem är på remiss till den 5 augusti 2021. Anslagsbehovet för genomförande av ändringarna beräknas uppgå till 50 miljoner euro 2021 och till 170 miljoner euro 2022.

Ytterligare information
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(a)vm.fi

De tjänstemän vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning som ansvarar för social- och hälsovårdsreformen nås under sommaren på e-postadressen vm.sote(a)vm.fi.