Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarna behandlar bankpaketet, mervärdesbeskattningen och läget i Grekland

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2018 15.50
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar bankpaketet och mervärdesbeskattningen då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel den 25 maj. På torsdagen diskuterar eurogruppen bland annat läget i Grekland och EU-kommissionens vårprognos. Finansminister Petteri Orpo representerar Finland vid de båda mötena.

EU-kommissionen utfärdade ett förslag till minskning av bankrisker i november 2016. Detta s.k. bankpaket inkluderar tillsynsförordningen, bankdirektivet, den gemensamma resolutionsmekanismen samt direktivet om återhämtning och resolution av banker. Förslagen som finns på agendan har att göra med dialogen om fördjupning av bankunionen.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor försöker uppnå politisk enighet i frågan. En gemensam insättningsgaranti och ett bestående beredskapsarrangemang för resolutionsfonden enligt Finland möjliga enbart efter en konkret och klart verifierbar minskning och utjämning av riskerna inom banksektorn.

Ändringar som gäller den ordning i vilken en banks borgenärer ska få betalning på remiss (7.5.)
Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (10.11.)

Intensivare administrativt samarbete i fråga om mervärdesbeskattningen

Kommissionen utfärdade den 30 november ett förslag om åtgärder som syftar till att stärka det administrativa samarbetet i fråga om mervärdesbeskattningen. Förslaget ger skatteförvaltningarna effektivare och bättre verktyg för bekämpning av momsbedrägerier vid gränsöverskridande situationer, såsom till exempel snabbt utbyte av riktad information.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor försöker uppnå politisk enighet i frågan. Finland understöder stärkandet av samarbetet mellan medlemsstaterna och utvecklandet av informationsutbyte och gemensamma kontroller, liksom även andra metoder för bekämpning av bedrägerier.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska godkänna slutsatserna om förfarandet vid makroekonomiska obalanser samt rapporten om åldrandet från 2018. Andra eventuella frågor på agendan är sänkta skattesatser på e-publikationer samt allmän omvänd skattskyldighet inom branschen.

Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen behandlar läget i Grekland

Greklands tredje finansieringsstödprogram som finansieras ur den Europeiska stabilitetsmekanismen löper ut i augusti 2018. Institutionerna (Europeiska stabilitetsmekanismen, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden IMF) och de grekiska myndigheterna uppnådde den 19 maj så kallad teknisk enighet om den fjärde och sista halvtidsöversynen av programmet. Där definieras de åtgärder som Grekland bör genomföra för att halvtidsöversynen kan godkännas och låneandelen utbetalas. Eurogruppen fattar inte några beslut om halvtidsöversynen eller låneandelen i detta skede.

På mötesagendan finns dessutom kommissionens vårprognos samt en temadiskussion om tillväxt och sysselsättning med fokus på kartläggningen av utgifter.

Eurogruppen diskuterar i utvidgad sammansättning framskridandet med bankunionen samt utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. Samtliga EU-länder deltar i diskussionen, med undantag av Storbritannien.

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi(bankpaketet)
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men tar inte beslut om till exempel lagstiftningen.