Hyppää sisältöön
Media

Eroamisikää kunnissa ja valtiolla esitetään nostettavaksi 70 vuoteen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2015 13.42
Tiedote

Kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain 68 vuodesta 70 vuoteen.

Hallitus antoi 17. joulukuuta eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, kunnallista virkaehtosopimuslakia ja valtion virkamieslakia.

Esityksen mukaan eroamisikä olisi 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä, 69 vuotta vuosina 1958-1961 syntyneillä sekä 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä. Eroamisiän nosto liittyy työeläkejärjestelmää koskevaan lakien muutokseen, jossa alimmat vanhuuseläkeiät nousevat asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen ja eläkkeen karttuminen nousee asteittain 68 vuodesta 70 vuoteen. Vastaava muutos on hyväksytty työsopimuslakiin työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamisen yhteydessä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annettua laki ehdotetaan muuttavaksi siten, että virkasuhteeseen perustuvaan saatavaan sovellettaisiin korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä vastaavasti kuin työsuhteeseen perustuvaan saatavaan. Vastaava muutos on tehty aikaisemmin valtion virkamieslakiin. 

Lisäksi järjestäytymättömän kunnallisen viranhaltijan muutoksenhakuoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2016.
 

Lisätietoja:

kunnalliset viranhaltijat: lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, puh. 02955 30414, [email protected]
valtion virkamiehet: hallitusneuvos Kirsi Äijälä, puh. 02955 30172, [email protected] 

Kunta-asiat Valtio työnantajana